Termeni și condiții - Card cadou

Termeni și condiții generale pentru cardurile cadou Sportisimo („TCG “)

 1. Dispoziții introductive
  • Acești Termeni și Condiții Generale (TCG) guvernează și reglementează relația dintre proprietarul/titularul (denumit în continuare "Client") al Cardului Cadou Sportisimo (denumit în continuare "Card") și Societatea SPORTISIMO RO S.R.L. având sediul în București, Sectorul 6, B-dul Timișoara, Nr. 26, SPATIUL F02-04A-E, COMPLEX COMERCIAL PLAZA ROMANIA, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/2604/2015, cod unic de înregistrare RO34185884 (denumită în continuare "Sportisimo" sau " Societatea") în ceea ce privește emiterea/obținerea și utilizarea cardului, inclusiv anularea cardului.
  • Drepturile și obligațiile care nu sunt reglementate de prezentele TCG sunt guvernate de legile din România. Drepturile și obligațiile în legătură cu achiziționarea de bunuri de la Societate (inclusiv cu utilizarea Cardului) sunt guvernate de Termenii și Condițiile de vânzare a bunurilor Societății.
  • Prin achizitionarea unui Card cadou Sportisimo sau prin utilizarea Cardurilor cadou Sportisimo, acceptati prezentele TCG. Sportisimo isi rezerva dreptul de a interpreta, modifica sau renunta la TCG fara notificare. Sportisimo va publica TCG actualizate/cele mai recente, intotdeauna pe site-ul www.sportisimo.ro.
 2. Cardul
  • Cardul este un card cu o valoare preplatita, acceptat de orice terminal bancar POS (point-of-sale) utilizat de Societate, care poate fi utilizat:
 3. în principal pentru a  achiziționa bunuri sau servicii de la Societate (denumite în continuare "Bunuri");
 4. pentru returnarea fondurilor către Client în cazul returnării/schimbării Bunurilor, conform politicii de retur a Societatii, ce poate fi accesata la urmatorul link: https://www.sportisimo.ro/returnare-si-schimbare/ si
 • drept cadou oferit de Clienții Societății altor posibili clienti, in vederea achizitionarii de Bunuri de la Societate.
  • Cardul nu este un mijloc de plată aplicabil terților și este utilizat pentru plată doar la achiziționarea de Bunuri de la Societate avand caracteristicile unei plati in avans facuta Societatii in vederea achizitionarii de Bunuri. Ca atare, Cardul nu face obiectul normelor, condițiilor și reglementărilor referitoare la cardurile/intermediarii de plată convenționali.
  • Cardul poate fi utilizat numai pentru a achiziționa bunuri de la Societate, în oricare dintre magazinele sale fizice de pe teritoriul României și din magazinul său online (e-shop) www.sportisimo.ro (denumit în continuare "E-shop"). Cardul nu poate fi utilizat în magazinele Sportisimo din altă țară sau în alt e-shop operat de Societate, altul decât E-shop-ul.
  • Cardul este emis de către Societate în două (2) forme, și anume:
   • Cardul fizic (denumit în continuare "Cardul fizic"), care poate fi achizitionat de catre Clienti din orice magazin Sportisimo de pe teritoriul Romaniei;
   • Card electronic (denumit în continuare "Card electronic"), în cazul în care Clientul primește prin e-mail (sau altă formă similară) un document PDF (sau un document similar) care conține detalii despre fondurile/voucherele pe care Clientul le poate utiliza pentru a plăti Bunurile. Pentru claritate, in cazul achiziționării Cardului electronic, Societatea nu va fi răspunzătoare pentru neprimirea sau întârzierea recepționării unui astfel de Card de către destinatarul său, din motive aflate în afara controlului Societății, inclusiv, printre altele: (i) deficiențe sau defecțiune a liniilor / sistemelor de telecomunicații, (ii) întârziere în transmiterea de informații sau date sau pierderea informațiilor sau a datelor, care pot apărea în oricare dintre circumstanțele prevăzute la litera (i) de mai sus; (iii) inexactitate a detaliilor destinatarului Cardului electronic furnizate de Client; (iv) imposibilitatea livrării Cardului la adresa de e-mail furnizată sau (v) faptul că e-mailul trimis este considerat a fi spam sau e-mail nedorit.

Cardul fizic și Cardul electronic sunt denumite în mod colectiv Cardul și, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele TCG, ambelor carduri li se aplică aceiași termeni și condiții.

 • Cardul conține un cod PIN imprimat direct pe Card (nu poate fi schimbat) și este utilizat exclusiv pentru: (i) atunci când se utilizează Cardul Fizic în E-shop, in vederea consumarii Fondurilor cu ocazia achizitiei sau (ii) pentru consultarea soldului. PIN-ul nu se introduce pentru plățile în magazin. Prin urmare, Cardul poate fi utilizat de orice deținător de card fără restricții.
 • Eliberarea Cardului
  • Cardul este emis de către Societate ca mijloc de plată electronic pentru tranzacțiile pre-platite dintre Societate și detinatorul Cardului/Client.
  • Odată achiziţionat, cardul cadou nu poate fi returnat sau preschimbat în niciun alt fel fata de prevederile prezentelor TCG.
  • Cardul nu permite retragerea sau returnarea de numerar către Client, cu excepția cazului în care Societatea a introdus sau a facilitat o astfel de returnare - cash back.

Astfel, În cazul returnării Bunurilor care au fost achizitionate prin intermediul Cardului, se aplică următoarele:

 1. a)     În cazul în care Bunurile au fost achizitionate integral prin intermediul Cardului, plata se va restitui concomitent cu returnarea bunurilor (i) fie prin emiterea unui nou Card electronic; (ii) fie prin realimentarea Cardului Fizic cu valoarea produselor returnate.
 2. b)     În cazul în care – pe lângă Card – a fost utilizată și o altă metodă de plată pentru achiziția de bunuri în Magazin sau in E-shop, plata va fi restituită dupa cum urmeaza: (i) pentru valoarea partiala a Bunurilor achitate prin intermediul Cardului, se va emite un nou Card Electronic, sau se va realimenta Cardul Fizic, sau, in situatia in care Clientul nu mai detine Cardul fizic, se va emite un nou Card fizic, care va fi alimentat cu valoarea Fondurilor ce au fost consumate de Client in achizitionarea Bunurilor returnate si (ii) valoarea partiala a Bunurilor achitate prin alte metode, va fi returnata prin utilizarea aceleasi metode de plata.
 • Fondurile de pe Card sunt utilizabile pentru a achizitiona Bunuri din magazinele Societății (în continuare doar "Fonduri").
 • Cardul este emis sau încărcat până la o anumită valoare în Lei (moneda nationala Romania) - valoarea nominală a cardului, care este indicată pe coperta/suportul cardului fizic și, în cazul unui card electronic, în e-mailul de livrare, iar aceste fonduri pot fi utilizate pentru a plăti Bunurile.
 • Valoarea maxima a Fondurilor de pe Card este limitata la suma de 2.000 Lei.
 • Valoarea / suma / soldul Fondurilor de pe Card se poate modifica, în special atunci când Clientul utilizează fondurile de pe card pentru a plăti bunuri.
 • Clientul poate, de asemenea, să mărească Fondurile de pe Cardul fizic prin reîncărcare/realimentare în magazin sau prin transferarea Fondurilor pe Card de către Societate atunci când returnează bani pentru Bunurile returnate/schimbate.
 • Soldul actual al Fondurilor de pe Card va fi afișat pe chitanță în momentul/după achiziționarea de Bunuri și poate fi verificat în orice magazin fizic al Societății (în România) sau pe site-ul web al Societății la adresa www.sportisimo.ro/card-cadou cu ajutorul numărului de Card și al PIN-ului.
 • Fondurile de pe card nu sunt supuse niciunei dobânzi.
 • Cardul este activat în momentul achiziționării. Cardul poate fi achiziționat din magazinele Companiei sau de pe site-ul web al Societății la adresa sportisimo.ro/card-cadou. Cardurile sunt vândute de către Societate exclusiv la valoarea nominală a Cardului. Cu toate acestea, Societatea poate, fără limitare, să aplice reduceri valorii nominale a Cardurilor sau să ofere/transfere Cardul în mod gratuit, oricand sau in cadrul campaniilor de promovare.
 • Cardul este emis ca un așa-numit card portabilsi nu este nominativ, nefiind emis pe numele clientului. Clientul are dreptul de a dispune de card fără restricții, adică, în special, de a-l transfera/dona oricărei terțe părți. Cumpărătorul Cardului devine Client și este obligat să respecte prezentele TCG. Relația dintre cedentul și cesionarul Cardului este independentă de prezentele CGV și nu angajeaza în niciun fel raspunderea Societatii.
 • Cardul este un instrument la purtător. Deținătorul său este singurul responsabil pentru utilizarea și păstrarea Cardului. Cardul nu va fi înlocuit în caz de furt, pierdere sau deteriorare. Cu toate acestea, Societatea poate înlocui Cardul în cazul schimbării formatului Cardului
 • Clienții sunt de acord cu faptul că Cardul nu poate fi blocat (în caz de pierdere/furt etc.) și că orice deținător (chiar și neautorizat) are dreptul de a utiliza Fondurile de pe Card pentru a cumpăra bunuri. În cazul în care Cardul este distrus fizic, capacitatea de a utiliza Fondurile fără compensații este anulată, iar Cardul nu poate fi recuperat. Clientul își asumă riscul de pierdere/furt/distrugere a Cardului.
 1. Utilizarea cardului – plata cu Cardul
  • Clientul poate utiliza cardul achiziționat pentru a plăti în magazinele Societății din România sau la comenzile online pe e-shop.
  • Clientul are dreptul de a utiliza pentru plată o parte sau întregul sold al Fondurilor de pe Card. Cardul nu permite depășirea debitului de Fonduri.
  • După ce toate Fondurile de pe Card au fost utilizate::
 • Cardul Electronic este automat dezactivat/expirat și nu mai poate fi utilizat în niciun fel;
 • Cardul Fizic este încă activ timp de 90 de zile și poate fi utilizat în această perioadă pentru a reîncărca Fondurile sau pentru ca Societatea să returneze fondurile clientului. În cazul în care Fondurile nu sunt alimentate pe Cardul fizic în perioada menționată, atunci Cardul fizic se dezactivează/expiră automat și nu mai poate fi utilizat în niciun fel.
  • Clientul poate combina plata cu Cardul cu o altă formă de plată a prețului Produselor, adică plata în numerar sau cu cardul bancar, etc.
  • Clientul nu este obligat să utilizeze toate Fondurile atunci când achiziționează Bunuri, ci va fi perceput doar prețul Bunurilor sau o parte a acestora (în cazul unei combinații de metode de plată).
  • Pentru a plăti la magazin cu Cardul, este necesar să:
 • Pentru Cardul fizic - sa prezinte Cardul fizic,
 • pentru Cardul electronic - să prezinte o imagine a Cardului Electronic în orice formă lizibilă, pe suport fizic (tiparit) sau electronic (telefon mobil, tabletă, computer), astfel încât codul de bare al Cardului Electronic să poată fi citit.
  • Societatea își rezervă dreptul de a nu accepta/permite plata cu Cardul în anumite cazuri - în special în cazul unor defecțiuni tehnice ale echipamentului utilizat pentru tranzacțiile cu Cardul.
 1. Valabilitatea/durata cardului
  • Valabilitatea Cardului, adică posibilitatea de a utiliza Fondurile pe Card, expiră în 36 de luni de la achiziționarea Cardului sau, în cazul utilizării parțiale a Fondurilor pe Card, la 36 de luni de la ultima utilizare a Cardului ("Perioada de valabilitate").
  • După Data de expirare, Cardul sau Fondurile de pe acesta nu pot fi utilizate în niciun fel, iar soldul Fondurilor va expira fără rambursare.
  • În cazul în care Fondurile de pe Card nu sunt complet epuizate până la Data de expirare, Clientul nu va avea dreptul la o rambursare sau la o compensație pentru Fondurile pierdute.
 2. Răspundere
  • Clientul este obligat să protejeze Cardul fizic împotriva deteriorării, în special să protejeze Cardul Fizic împotriva îndoirii, ruperii și altor interferențe mecanice, precum și împotriva temperaturilor extreme și a apropierii de câmpuri magnetice puternice.
  • Clientul va suporta riscul deteriorării, distrugerii, pierderii, furtului sau utilizării abuzive a Cardului; clientul nu va avea dreptul la despăgubiri pentru un Card deteriorat, distrus, pierdut, furat sau utilizat în mod abuziv sau la rambursarea soldului Fondurilor.
  • Pentru achiziționarea Cardului în magazinele fizice ale Societății, se aplică condițiile generale pentru achiziționarea de bunuri în magazin, Clientul neavand opțiunea de a returna Cardul.
  • În cazul achiziționării Cardului prin comunicare la distanță (prin intermediul e-shop-ului), se aplică termenii și condițiile generale de achiziționare a Bunurilor în e-shop, inclusiv dreptul Clientului de a returna Cardul neutilizat fără a oferi niciun motiv.
  • Societatea este răspunzătoare pentru defectele Cardului achiziționat de la Societate, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu termenii și condițiile Societății..
 • Protecția datelor cu caracter personal
 • Nu se prelucrează datele cu caracter personal ale Clienților în legătură cu achiziționarea sau plata cu Cardul in cadrul magazinelor fizice Sportisimo.
 • În cazul efectuarii platilor prin intermediul Cardului pe E-shop direct, numărul Cardului va fi asociat contului Clientului si va fi tratat drept date cu caracter personal.
 • Clientul recunoaște că transmiterea datelor pentru verificarea soldului Cardului pe site-ul web al Societății nu este criptată; în cazul în care Clientul nu este de acord cu o astfel de transmitere de date, Clientul se va abține de la verificarea soldului Cardului prin intermediul site-ului web al Societății.
 • Societatea este operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (în continuare Regulamentul GDPR). În această calitate, Societatea garantează respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate cu ocazia achiziţiei şi/sau utilizării de carduri cadou au calitatea de persoane vizate în sensul Regulamentului GDPR.
 • Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Societatea garantează respectarea drepturilor persoanelor vizate:
 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Societatii că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod structurat și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează in mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege.
 • Cu excepția dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
 1. prin poștă, la sediul nostru social din Municipiul Bucuresti, Bd. Timisoara nr 26, Sector 6.
 2. prin e-mail, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor al Societatii la adresa de e-mail: dpo@sportisimo.cz.
 1. Dispoziții finale
  • Relația dintre Societate și Client în legătură cu Cardul este guvernată de legislația română.
  • In cazul unor eventuale litigii aparute intre Societate si Client, se va incerca mai intai rezolvarea pe cale amiabila a acestora. Prezentele TCG se completeaza ca Termenii si Conditiile de vanzare a produselor Sportisimo, disponibile pe www.sportisimo.ro..
  • Societatea are dreptul de a modifica în mod unilateral și în orice moment prezentele TCG.