Informații privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor

Stimați clienți, prin prezenta ne cerem permisiunea de a vă informa despre faptul că eventualele litigii care apar între dumneavoastră și societatea noastră, respectiv toate solicitările dumneavoastră etc. vor fi întotdeauna analizate adecvat și soluționate spre satisfacția reciprocă.

 

  • Însă dacă pretențiile dumneavoastră nu ar putea să fie satisfăcute și, astfel, între dumneavoastră și societatea noastră s-ar naște un litigiu, aveți dreptul la așa numita soluționare extrajudiciară a litigiului ce decurge din contractul de vânzare-cumpărare cu privire la Produsele noastre sau din contract, cu privire la prestarea serviciilor noastre (denumit în continuare ”litigiu cu consumatorul”). 
  • În cazul litigiului cu consumatorul legat de vânzarea Produselor noastre sau prestarea serviciilor noastre, pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatorul, este competentă Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor- www.anpc.ro  („ANPC“), pe care puteți să o contactați în legătură cu orice litigiu cu consumatorul. Începând cu data de 15.02.2016, pentru depunerea cererii de punere în mișcare a procedurii de soluționare extrajudiciară a litigiului și pentru obținerea informațiilor în legătură cu procedura extrajudiciară de soluționarea a litigiilor cu consumatorul (inclusiv litigiile transfrontaliere), se poate accesa site-ul Comisiei Europene, secțiunea Soluționarea online a litigiilor - SOL. Se pot constitui și alte așa numite persoane/entități autorizate pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatorul, la care, de asemenea, se poate începe-pune în mișcare procedura extrajudiciară.
  • 13.4 Procedura de soluționare extrajudiciară a litigiilor cu consumatorul se pune în mișcare la cererea consumatorului depusă la ANPC (eventual la o altă persoană autorizată), cerere trebuind să conțină:  

 a) datele de identificare ale părților (ale dumneavoastră și ale noastre),

 b) descrierea completă și inteligibilă a faptelor decisive (la ce se referă litigiul)

 c) explicația pretenției petentului (dumneavoastră) (de exemplu, restituirea prețului de vânzare-cumpărare, schimbarea produsului etc.),

 d) data când reclamantul a exercitat pentru prima dată la Vânzător dreptul său care este obiectul litigiului (de exemplu prima reclamație),

 e) declarația că, în cauza dată, nu a decis instanța, nu a fost emisă decizia arbitrală și nu a fost încheiat între părți un acord în cadrul soluționării extrajudiciare a litigiului cu consumatorul și nici nu a fost introdusă acțiunea în instanță, procedura arbitrală sau soluționarea litigiului cu consumatorul potrivit acestei legi,

 f) data și semnătura reclamantului (a dumneavoastră).

  • La cerere se atașează un document care dovedește faptul că reclamantul nu a reușit să soluționeze litigiul direct (de exemplu, corespondența noastră etc.) și alte acte care dovedesc faptele susținute, dacă se află la dispoziție. La cerere se anexează procura în cazul în care reclamantul este reprezentat în baza procurii. Cererea se poate depune în scris sau verbal în proces-verbal sau electronic prin intermediul formularului on-line postat pe Site-ul ANPC, semnat cu semnătură electronică recunoscută sau trimis prin intermediul căsuței poștale pentru comunicare cu autoritățile aparținând persoanei care depune cererea. 
  • Reclamantul (dumneavoastră) poate depune cererea la ANPC sau la o altă entitate autorizată în termen de 1 an de la data exercitării dreptului său care este obiectul litigiului, pentru prima dată la Vânzător (de exemplu, denunțarea unilaterală a Contractului/reclamația).
  • Soluționarea extrajudiciară a litigiului cu consumatorul poate fi realizată în termen de până la 90 de zile de la depunerea cererii. În cazul unor litigii deosebit de complexe, termenul specificat se poate prelungi cu alte 90 de zile.

 

Soluționarea extrajudiciară a litigiului cu consumatorul este finalizată

a) prin încheierea unui acordul intre părți (voluntar),

b) în baza declarației unilaterale a consumatorului cu privire la încetarea participării la soluționarea litigiului comunicate către ANPC sau entitatea autorizată,

c) prin deces și declararea persoanei ca fiind decedată, declararea persoanei ca fiind dispărută sau prin încetarea existenței uneia din părțile litigiului fără un succesor legal,

d) prin expirarea termenelor pentru soluționarea litigiului,

e) prin respingerea cererii (datorită viciilor acesteia).

 

  • Pentru soluționarea extrajudiciară a litigiului cu consumatorul nu se percep taxe.

Cheltuielile legate de soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatorul sunt suportate de către părți.

 

  • ANPC sau entitatea autorizată stabilesc reguli pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatorul în baza cărora reglementează procedura pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatorul în așa fel, încât să fie în conformitate cu prevederile legii.
  • În cazul în care soluționarea extrajudiciară a litigiilor nu duce la rezolvarea litigiului cu consumatorul, bineînțeles, oricând puteți introduce acțiune în instanță. Bineînțeles, nu sunteți obligați să faceți deloc uz de soluționarea extrajudiciară a litigiilor (însă, întotdeauna, acest lucru este recomandabil) și, în cazul litigiului dat, puteți introduce acțiune în instanță.