Informare pentru clienți privind protecția datelor

 

1.    Cine prelucrează datele clienților?

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare "GDPR"), prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sistematică cu date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, structurarea, arhivarea, utilizarea, stocarea, modificarea, recuperarea, consultarea, difuzarea, ștergerea sau distrugerea. Atât administratorul, cât și operatorul pot prelucra date cu caracter personal. Administratorul de date cu caracter personal este cel care stabilește scopul prelucrării datelor cu caracter personal, efectuează prelucrarea acestora și este responsabil pentru aceasta. Operatorul este cel care prelucrează datele cu caracter personal pe baza unei relații contractuale cu administratorul.

Administratorul datelor cu caracter personal ale clienților existenți sau viitori ai societății Sportisimo și ale vizitatorilor site-ului web al societății Sportisimo (denumiți împreună “client” sau “clienți”) este Sportisimo s. r. o., având sediul în str. Řevnická 170/4, 155 21 Praga 5 – Třebonice, Republica Cehă, nr. de identificare: 26194627, înregistrată la Curtea Municipală din Praga, cu dosarul nr. C 78675 (“Sportisimo”).

 

2. Ce date cu caracter personal prelucrează Sportisimo?

Sportisimo prelucrează doar datele cu caracter personal pe care cliențiil le furnizează societății în legătură cu utilizarea serviciilor Sportisimo:

- Datele care decurg din îndeplinirea obligațiilor în cadrul contractelor și activităților Sportisimo - acestea apar după furnizarea produsului sau serviciului către client, de exemplu durata contractului, situația creanțelor Sportisimo, creanțele Sportisimo de la client, statutul creanțelor clientului față de Sportisimo, istoricul mărfurilor comandate de Sportisimo etc. (obligație legală),

- gestionarea reclamațiilor,

- prin utilizarea altor servicii ale societății Sportisimo (de exemplu, ca parte a calității de membru al unui club).

Pentru activitățile de mai sus, societatea Sportisimo utilizează date de identificare și de contact - în special

- nume, prenume,

- data nașterii,

- adresa de contact,

- numărul de telefon de contact,

- adresa de e-mail

sau alte date de contact similare,

în cazul unui client - de asemenea, o persoană fizică în calitate de antreprenor:

CUI și CIF, dacă este atribuit.

Alte date de identificare posibile pot fi în primul rând de interes legitim:

- adresa IP a dispozitivului utilizat de client,

- numărul de cont pe care societatea Sportisimo îl are la dispoziție

și, eventual, alte date de autentificare specifice convenite între Client și societatea Sportisimo.

Evidența comunicării cu clienții - Sportisimo monitorizează și înregistrează anumite tipuri de comunicare cu clienții, în special apelurile telefonice și e-mailurile. În cazul înregistrării convorbirilor telefonice, clientul este informat în prealabil. Conținutul acestor conversații este confidențial și este utilizat exclusiv în scopul respectării obligațiilor legale și contractuale, al protejării drepturilor și intereselor protejate prin lege, precum și în scopul asistenței clienților și al îmbunătățirii calității serviciilor furnizate clienților.

Pe scurt, acestea sunt cel mai adesea datele pe care Clientul le poate furniza societății Sportisimo în timpul procesului de înregistrare, atunci când solicită să efectueze achiziții prin intermediul e-shop-ului sau să utilizeze alte servicii ale societății Sportisimo:

Înregistrare audio sau scrisă privind comunicarea

Recenzii despre produse - suntem obligați să verificăm și recenziile acordate retrospectiv de către cine și când au fost evaluate

Înregistrări video atunci când vizitați un magazin sau un sediu Sportisimo

Fotografii în cazuri autorizate

Numărul de cont

se pot obține, de asemenea, în condițiile definite mai jos, date de la clientul societății Sportisimo prin utilizarea de către client a serviciilor online ale Sportisimo:

adresa IP

Module cookies

Alternativ, un alt identificator online

Sportisimo nu prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, date despre convingerile religioase sau filozofice sau date despre viața sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

 

3. De ce Sportisimo prelucrează datele personale ale clienților?

Sportisimo se conformează următoarelor principii de bază atunci când prelucrează datele personale ale clienților:

 • Datele cu caracter personal ale clienților sunt întotdeauna prelucrate numai într-un scop delimitat în mod clar și ușor de înțeles, prin mijloace legale și numai pentru perioada de timp necesară în raport cu scopul prelucrării lor.
 • Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal cu rigurozitate și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru îndeplinirea scopului pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
 • Datele cu caracter personal ale clienților sunt protejate și prelucrate într-un mod care să prevină orice acces neautorizat sau accidental, modificarea, distrugerea, pierderea sau orice altă prelucrare neautorizată a acestor date cu caracter personal. În aceste scopuri, următoarele date sunt stocate în cadrul societății. Sportisimo respectă măsurile tehnice și organizatorice adecvate, iar toate persoanele care intră în contact cu datele cu caracter personal ale clienților sunt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Sportisimo își informează clienții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la drepturile lor legate de această prelucrare.

Pentru ca societatea Sportisimo să fie în măsură să livrezele comenzile și să ofere ofere servicii de calitate, trebuie să cunoască și să prelucreze în continuare datele cu caracter personal ale clienților care decurg dintr-un interes legitim și, mai ales, dintr-o obligație legală.

Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal în primul rând în scopul încheierii unui contract, inclusiv a negocierilor anterioare încheierii unui astfel de contract, și al executării relației contractuale, iar temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este în primul rând executarea contractului - îndeplinirea cu succes a comenzii (sau interesul legitim al Sportisimo, în special în cazul în care clientul este o persoană juridică și Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale acesteia).

Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal ale clienților în primul rând în scopul livrării de produse și al gestionării relației cu clienții. Sportisimo continuă să prelucreze unele dintre datele pe care le deține despre clienți și după încheierea contractului. În mod specific, Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

Vânzarea de bunuri și servicii conexe

Sportisimo prelucrează date cu caracter personal atunci când vinde produse (de exemplu, echipamente sportive, îmbrăcăminte, piese de schimb, suplimente sportive și nutriție pentru sportivi și produse similare) către clienți și furnizează servicii conexe (de exemplu, repararea, întreținerea, service-ul și imprimarea produselor).

În aceste scopuri, Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal ale clientului pe baza unei obligații legale în executarea contractului și/sau a interesului legitim al Administratorului. În acest scop, Sportisimo păstrează datele cu caracter personal ale clienților pe durata relației contractuale sau pe durata perioadelor de garanție pentru produse și a perioadelor de prescripție..

3.1     Înregistrare și autentificare la Sportisimo Club

Sportisimo oferă posibilitatea de a vă înscrie în cadrul Sportisimo Club, inclusiv crearea unui cont de client. Clienții pot deveni membri ai Sportisimo Club și ai programului de loialitate rezultat (denumit în continuare "Programul de loialitate") prin înregistrarea pe site-ul web sau prin înregistrarea în orice magazin Sportisimo. Termenii și condițiile detaliate ale programului de loialitate sunt prevăzute în Termenii și condițiile programului de loialitate Sportisimo de pe site-ul societății Sportisimo.

 

În scopul includerii în baza de date a programului de loialitate și al participării la program, Sportisimo prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților:

 • date de identificare (nume, prenume);
 • datele de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon);
 • detalii privind produsele și serviciile furnizate;

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul clubului de loialitate este îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite clienților printr-o mai bună comunicare de marketing cu clienții și prin obținerea unor date mai exacte privind preferințele și obiceiurile clienților.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin utilizarea unui sistem automatizat de creare de profiluri și prin trimiterea de oferte relevante de produse promoționale sau la preț redus. În scopul programului de loialitate, Sportisimo va prelucra datele clienților pe durata calității de membru, cu excepția cazului în care clientul a solicitat în prealabil încetarea programului de loialitate.

3.2     Plăți

Plățile pe pagina de internet Sportisimo se efectuează în mod obișnuit, prin intermediul unui portal de plată extern. Sportisimo are acces la datele de plată ale clienților doar în limita primelor și ultimelor 4 numere ale cardului de plată al clientului, a emitentului cardului de plată și a datei de expirare a cardului de plată utilizat pentru plata cumpărăturii. Alte date despre mijloacele de plată ale clientului societatea Sportisimo nu prelucrează. Scopul prelucrării este de a efectua achiziția de bunuri sau servicii pe site-ul web al societății Sportisimo prin intermediul plății cu cardul..

3.3     Reclamații

În cazul în care clientul consideră că îndeplinirea obligațiilor de către societatea Sportisimo este defectuoasă, acesta are dreptul de a reclama produsele sau serviciile în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului civil și în conformitate cu Procedura de reclamații și cu Termenii și condițiile societății Sportisimo. Soluționarea reclamațiilor face parte din îndeplinirea contractului în cadrul relației dintre client și societatea Sportisimo și care decurge din obligația legală de a procesa reclamațiile împotriva clienților săi.

3.4      Suport pentru clienți

În cazul în care clientul societății Sportisimo, prin intermediul formularului de contact, telefonic sau
într-o altă modalitate, contactează societatea Sportisimo, Sportisimo va prelucra datele furnizate
în scopul prelucrării răspunsului și realizării comunicării și va stoca aceste date până la
soluționarea cerinței clientului și, de asemenea, eventual, pe perioada necesară pentru apărarea
sau exercitarea drepturilor juridice ale societății Sportisimo. Convorbirile telefonice cu clienții, în
urma atenționării prealabile, pot fi înregistrate în scopul apărării sau al exercitării drepturilor
juridice ale societății Sportisimo și al asigurării unei calități mai bune a serviciilor societății
Sportisimo.

3.5     Expedierea scrisorilor de înștiințare

În cazul în care factura datorată pentru bunurile selectate nu este achitată la timp de către client, societatea Sportisimo poate prelucra datele cu caracter personal ale acestui client în scopul trimiterii unui memento până la plata facturii sau până la constatarea plății..

3.6         Determinarea, executarea și apărarea drepturilor juridice

După încetarea relației contractuale, Sportisimo poate, pe baza interesului legitim, să păstreze, de asemenea, unele dintre datele cu caracter personal ale clientului pe durata perioadelor de prescripție, a căror prelucrare este necesară pentru a proteja drepturile companiei Sportisimo și posibila apărare a pretențiilor legale, inclusiv recuperarea plăților sau a facturilor restante.

3.7         Registre contabile și fiscale

Unele date cu caracter personal pot fi incluse în registrele contabile (în special în facturi). În conformitate cu legislația aplicabilă (de exemplu, Legea contabilității sau Legea privind taxa pe valoarea adăugată), societatea Sportisimo este obligată să păstreze aceste documente în scopuri contabile și fiscale pentru o perioadă de până la 10 ani. În cazul în care societatea Sportisimo este obligată prin lege să arhiveze aceste documente, Sportisimo va stoca datele cu caracter personal de pe documentul fiscal relevant împreună cu acestea.

3.8         Comunicare de marketing

Sportisimo poate utiliza, de asemenea, datele cu caracter personal ale clienților în scopul trimiterii de newslettere cu privire la produsele și serviciile Sportisimo și alte notificări comerciale legate de produsele și serviciile Sportisimo, pe baza respectării cerințelor din GDPR. Aceasta include, în special, noutăți și oferte care pot fi relevante pentru clienți pe baza achizițiilor anterioare și a preferințelor sportive. Sportisimo poate trimite, de asemenea, notificări care au altă legătură cu o achiziție efectuată de clienți (de exemplu, instrucțiuni de montare) sau memento-uri legate de o achiziție incompletă. Sportisimo va trimite newslettere și notificări comerciale similare clienților prin intermediul datelor de contact ale acestora.

Baza legală pentru comunicarea în scopuri de marketing în legătură cu statutul clientului poate fi consimțământul de a primi newslettere, pe care societatea Sportisimo le trimite ca urmare a acordului exprimat pe site

Consimțământul de a deveni membru al Sportisimo Club - un program de loialitate pe care clientul îl acordă prin înscrierea în Sportisimo Club.

Această prelucrare va avea loc pe toată durata calității de membru al Sportisimo Club a clientului. În cazul în care clientul își anulează calitatea de membru, Sportisimo va înceta să prelucreze datele cu caracter personal ale acestui client în scopul trimiterii de comunicări de marketing fără alte condiții.

Interesul legitim al Sportisimo în cadrul comunicării de marketing direct cu clienții săi care au cumpărat deja produse.

Procesul de prelucrare va avea loc timp de 3 ani de la data ultimei achiziții. De asemenea, clientul se poate opune în orice moment acestei operațiuni de prelucrare, atât prin intermediul linkului de dezabonare din fiecare newsletter trimis, cât și la adresa dpo@sportisimo.com.

3.8.1       Domeniul de aplicare al datelor prelucrate.

Pentru ca societatea Sportisimo să trimită notificări de marketing relevante clienților săi, Sportisimo utilizează în special următoarele date cu caracter personal:

 • date de identificare (nume, prenume);
 • datele de contact (adresa de corespondență, adresa de e-mail);
 • detalii cu privire la produsele și serviciile furnizate clientului de către Sportisimo;
 • date privind preferințele clienților (date privind sporturile practicate de clienți);
 • informații despre magazinul preferat al clienților Sportisimo;
 • date privind activitatea clienților pe pagina de internet Sportisimo.

3.9         Concursuri pentru consumatori

În cazul în care clientul participă la concursuri organizate de societatea Sportisimo, acesta acceptă că Sportisimo va prelucra datele clientului în scopul de a permite participarea acestuia la aceste concursuri și evaluarea acestora. Prelucrarea datelor clienților în contextul concursurilor se bazează pe înregistrarea clientului, adică pe acceptarea termenilor și condițiilor concursului. Clientul își poate retrage în orice moment consimțământul de participare la concursurile organizate de Sportisimo, iar Sportisimo va înceta prelucrarea datelor acestuia. Retragerea participării are efect doar în viitor și, prin urmare, nu afectează legalitatea prelucrării anterioare bazate pe această formă de consimțământ (înainte de retragerea acestuia).

3.9.1       Pentru a participa la concursuri, Sportisimo trebuie să prelucreze următoarele date cu caracter personal, în măsura în care acestea sunt definite în formularul de înscriere în momentul participării la concurs, precum și datele cu caracter personal a căror prelucrare este necesară pentru concursul respectiv:

 • date de identificare (nume, prenume);
 • datele de contact (adresa poștală, adresa de e-mail);
 • datele pe care se bazează concursul specific (de exemplu, date despre achizițiile dumneavoastră, răspunsuri la întrebări de verificare a informațiilor etc).

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului este pentru a permite participarea la concursurile de utilizatori organizate de Sportisimo în conformitate cu termenii și condițiile acestor concursuri, inclusiv contactarea câștigătorului și livrarea premiului, dacă este cazul. În acest scop, Sportisimo prelucrează datele până la sfârșitul concursului respectiv și pentru o perioadă de timp rezonabilă, în general nu mai mult de 1 an după încheierea concursului, în scopul livrării premiilor sau al soluționării reclamațiilor sau sesizărilor primite de la participanții la concurs sau de la alte persoane, sau al controlului efectuat de autoritățile publice relevante..

3.10            Recenziile utilizatorilor

În cazul în care clientul cumpără de la societatea Sportisimo, acesta poate solicita o recenzie pentru produsul achiziționat. Aceste recenzii sunt apoi furnizate clientului de către Sportisimo. Sportisimo publică recenziile pe pagina cu produsul pe care clientul l-a evaluat, fie în mod anonim, fie prin furnizarea opțională a prenumelui și a țării. Această prelucrare a datelor cu caracter personal are loc pe baza consimțământului clientului, pe care societatea Sportisimo o acordă prin introducerea unui rating pentru produsul respectiv. În cazul în care clientul furnizează adresa sa de e-mail ca parte a evaluării, societatea Sportisimo poate procesa răspunsul clientului la evaluare. Clientul își poate retrage consimțământul pentru publicarea recenziei în orice moment, iar Sportisimo va șterge recenzia fără întârzieri nejustificate sau o va converti într-o formă pseudonimizată sau anonimă. Retragerea acordului are efect doar în viitor și, prin urmare, nu afectează legalitatea prelucrării anterioare bazate pe acest acord (înainte de retragerea acestuia).

3.10.1  Pe baza celor de mai sus, Sportisimo poate publica următoarele date pe site-ul web al produsului în cauză, împreună cu evaluarea clientului:

 • date de identificare (prenumele);
 • indicarea perioadei de timp în care clientul a utilizat produsele;
 • data la care a fost introdusă evaluarea.

3.10.2                                           Scopul și durata prelucrării.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților este de a publica recenzii ale utilizatorilor care pot ajuta alți clienți să aleagă un produs și de a trimite un răspuns la recenzia furnizată. Comentariile utilizatorilor sunt prelucrate atât timp cât produsul este oferit pe site-ul www.sportisimo.ro, sau până când consimțământul pentru prelucrare este retras.

3.11   Întrebări ale clienților cu privire la serviciul/produsul oferit

În cazul în care clientul are o întrebare despre produs, o poate scrie pe pagina web www.sportisimo.ro. Întrebările clientului și răspunsurile experților sunt apoi publicate de Sportisimo pe pagina produsului pentru care clientul a pus o întrebare. Această prelucrare se bazează pe consimțământul clientului, care este acordat către societatea Sportisimo prin trimiterea unei întrebări cu privire la produsul respectivClientul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru publicarea solicitării de informații, iar Sportisimo va șterge solicitarea de informații fără întârzieri nejustificate. Retragerea consimțământului are efect doar în viitor și, prin urmare, nu afectează legalitatea prelucrării anterioare bazate pe acest consimțământ (înainte de retragerea acestuia).

3.11.1  Domeniul de aplicare al datelor prelucrate.

Împreună cu solicitarea clientului, Sportisimo va publica pe pagina de internet a produsului următoarele informații:

 • datele de identificare (prenumele);
 • întrebarea clientului și răspunsul expertului.

3.11.2  Scopul și durata prelucrării.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților este de a publica întrebările utilizatorilor și răspunsurile experților care pot ajuta alți clienți în alegerea produselor. Întrebările utilizatorilor sunt prelucrate atât timp cât produsul este oferit pe site-ul www.sportisimo.rosau până când consimțământul pentru prelucrare este retras.

3.12   Compari  – Certificare de către clienți

Sportisimo are, de asemenea, posibilitatea de a prelucra date cu caracter personal în cadrul programului " Certificare de către clienți" la Online Comparison Shoppping Kft în scopul interesului legitim al societății Sportisimo de a determina gradul de satisfacție al clienților față de societatea Sportisimo în ceea ce privește achizițiile, evaluarea evaluării feedback-ului și analiza poziției pe piață a societății Sportisimo.

Ca parte a programului "Certificare de către clienți", Sportisimo determină gradul de satisfacție al clienților săi cu privire la achizițiile lor prin intermediul unor chestionare pe e-mail pe care Sportisimo le trimite acestora după fiecare achiziție, cu excepția cazului în care clientul refuză. Clientul se poate opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal de mai sus și trimiterii de chestionare prin e-mail în cadrul programului "Certificare de către clienți", atât în timpul fiecărei achiziții în magazinul online Sportisimo, cât și ulterior, prin respingerea altor chestionare, utilizând link-ul din e-mailul cu chestionarul. Refuzul va duce întotdeauna la încetarea prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului în aceste scopuri sau nu se va mai trimite niciun chestionar clientului. E-mailul este criptat imediat după trimiterea chestionarului de evaluare a gradului de mulțumire. Datele cu caracter personal ale clientului sunt prelucrate sub formă pseudonimizată timp de patru ani după ce a fost completat chestionarul. În scopul detectării evaluărilor false și al verificării autenticității și credibilității acestor evaluări, evaluările și e-mailul sunt stocate în formă pseudonimizată pentru o perioadă de 4 ani de la furnizarea evaluării În schimb, datele de identificare, de contact și de comandă sunt stocate timp de 6 luni după ce evaluarea a fost furnizată, pentru a verifica autenticitatea și credibilitatea evaluării. Acest lucru nu aduce atingere relației dintre client în calitate de utilizator al portalului Compari.ro și operatorul portalului Compari.ro, Online Comparison Shoppping Kft., așa cum este descris mai detaliat în documentul "Certificare de către clienți" din Termeni și condiții disponibil aici:

https://www.compari.ro/static/magazin_de_incredere_magazine.html.

3.12.1   Dacă clientul este client al magazinului electronic al societății Sportisimo, Sportisimo poate prelucra datele cu caracter personal ale clientului, cu excepția cazului în care se specifică altfel mai jos, în funcție de:

-        datele de identificare și de contact,

-        informațiile despre produsele achiziționate,

-        evaluarea achizițiilor și

-         adresa de email,

 

4. Module cookie

Atunci când vizitați pagina de internet societății Sportisimo, aceasta are drept scop prelucrarea datelor pentru a crea analize de trafic și pentru a obține alte informații despre utilizarea site-ului nostru web de către clienți. Informații mai detaliate sunt furnizate în Politica noastră privind modulele cookies

4.1     Ce sunt modulele cookie?

Modulele cookie sunt fișiere de date de mici dimensiuni care ajută site-urile web pe care le vizitați să rețină acțiunile și setările pe care utilizatorii individuali le-au făcut pe pagina web, astfel încât aceste detalii să nu fie reintroduse. Modulele cookie sunt stocate pe dispozitivul individual al utilizatorului prin intermediul browserului web. Modulele cookie nu reprezintă un pericol, ele nu servesc la obținerea de date personale sensibile, dar sunt importante pentru protecția vieții private. Nu folosim fișiere cookie pentru a identifica utilizatorii site-ului web sau pentru a utiliza în mod abuziv datele de autentificare.

4.2     Ce tipuri de module cookie utilizează?

Module cookie necesare

Sportisimo s.r.o. procesează modulele cookie necesare pe pagina sa de internet pentru a asigura funcționalitatea acesteia.  Aceasta include, de exemplu, fișiere cookie care stochează conținutul coșului de cumpărături. Clientul nu trebuie să își dea acordul pentru aceste module cookie, dar nici nu le poate refuza. Prelucrarea modulelor cookie esențiale este încheiată ori de câte ori sesiunea este terminată/închisă

Module cookie analitice

Pe baza consimțământului clientului, Sportisimo poate utiliza și procesa module cookie analitice utilizate pentru a colecta statistici și rapoarte.

Module cookie de marketing

În cazul în care clientul și-a dat consimțământul către Sportisimo, Sportisimo procesează module cookie și în scopuri de marketing. Pe baza consimțământului, Sportisimo poate oferi produse de la Sportisimo sau de la partenerii Sportisimo prin intermediul publicității direcționate sau poate arăta clienților ultimele articole vizualizate la o vizită anterioară pe site-ul web.

 

5.       Cine va avea acces la datele clienților?

Datele clientului care se află în cadrul societății Sportisimo sunt în siguranță. Sportisimo asigură o astfel de securitate tehnică și organizatorică a datelor încât accesul neautorizat sau accidental la datele clientului sau alte utilizări abuzive ale acestora să nu poată avea loc. Protecția datelor clienților este o prioritate pentru societatea Sportisimo.

În anumite condiții, precis definite, Sportisimo este obligat să transfere anumite date cu caracter personal ale clienților în baza legislației aplicabile, de exemplu către Poliție sau alte autorități responsabile cu aplicarea legii, inclusiv autorități specializate ale statului și alte autorități publice sau companii de asigurări în cazul unei cereri de asigurare.

Datele cu caracter personal ale clienților sunt prelucrate în principal de către angajații societății Sportisimo și, de asemenea, de către reprezentanții autorizați ai societății Sportisimo. Sportisimo are întotdeauna o relație contractuală cu operatorii autorizați care garantează aceleași standarde de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal ca și Sportisimo însăși.

Societatea Sportisimo utilizează în principal următorii operatori de prelucrare:

Mai jos se află o listă a instrumentelor și operatorilor utilizați de Sportisimo, împreună cu un link către informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal care pot fi de interes pentru clienți în calitate de utilizatori ai rețelei sociale relevante:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/ads/about

https://policies.google.com/privacy

https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

https://site.adform.com/privacy-center/overview/

https://www.criteo.com/privacy/

https://www.daktela.com/informace-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/

https://exponea.com/legal/privacy-policy/

https://www.bloomreach.com/en/legal/privacy-policy

https://www.inspigroup.com/

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

https://www.roidigital.cz/

https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy_gl=1*1w83dbw*_ga*MjE3MjAwMDA3LjE2NTIyNzE3MDE.*_ga_MJPFXC5F1G*MTY1MjI3MTcwMC4xLjAuMTY1MjI3MTcwOC41Mg

https://www.emis.com/privacy-policy

https://www.cj.com/legal/privacy

https://feedyou.ai/cs/privacy-policy/

https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-privacy-policy

https://www.compari.ro/static/politica_de_confidentialitate.html

https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

https://storage.googleapis.com/rtb_public/privacy-center/marketing-contact-form.html

https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

https://www.glami.cz/info/privacy/

https://www.glami.sk/info/privacy/

https://www.glami.ro/info/privacy/

https://www.glami.hu/info/privacy/

https://www.idealo.de/legal/datenschutz

 

Informații precise despre implicarea altor operatori sunt întotdeauna disponibile la adresele de contact ale administratorului Sportisimo.

 

6. Cum și pentru cât timp Sportisimo prelucrează datele clienților?

Modul în care Sportisimo procesează datele personale ale clienților include prelucrarea manuală și automată în sistemele informatice ale Sportisimo. Una dintre metodele de prelucrare este și evaluarea parțială (profilare), care poate genera date personale derivate ale clientului. Evaluarea este efectuată pentru a respecta obligațiile legale, pentru a îndeplini un contract cu clientul sau pentru a proteja drepturile clientului sau ale unor terțe părți.

Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal ale clientului numai pentru perioada de timp necesară pentru scopul prelucrării sau pentru care clientul și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Sportisimo evaluează în permanență dacă există o necesitate continuă de a prelucra datele cu caracter personal pentru fiecare astfel de scop. În cazul în care un astfel de scop nu mai există, datele cu caracter personal sunt distruse și șterse. În general, datele cu caracter personal ale clientului sunt prelucrate pe durata relației contractuale, iar Sportisimo are dreptul de a prelucra aceste date numai dacă există un motiv pentru a face acest lucru în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu contractul în sine. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal pe baza consimțământului dat de client, dreptul Sportisimo de a prelucra datele cu caracter personal încetează. Sportisimo are dreptul de a prelucra astfel de date pentru perioada de timp pentru care a fost acordat consimțământul sau până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

7. Pe baza cărui temei Sportisimo poate prelucra datele cu caracter personal ale clientului?

Sportisimo poate prelucra datele cu caracter personal ale clientului pe baza consimțământului acestuia, dar și, de exemplu, pe baza interesului legitim al Sportisimo sau pentru îndeplinirea condițiilor stabilite în contractul de achiziție dintre client și Sportisimo, în măsura în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru o astfel de îndeplinire. Nu în ultimul rând, motivul care autorizează Sportisimo să prelucreze datele cu caracter personal ale clientului fără consimțământul acestuia este îndeplinirea obligațiilor care revin societății Sportisimo din legislația în vigoare.

7.1     Prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul clientului

Sportisimo poate prelucra datele cu caracter personal ale clientului fără consimțământul acestuia din motivele prezentate mai jos:

Prelucrarea este necesară pentru încheierea și executarea unui contract cu clientul în scopul:

 • desfășurării de afaceri cu clientul și respectarea obligațiilor contractuale, astfel încât contractul să poată fi încheiat și îndeplinit, procesării plăților sau reclamațiilor.

Îndeplinirea obligațiilor legale și a altor obligații legale care obligă Sportisimo, care constă în special:

 • în conformitate cu obligațiile care decurg din reglementările contabile și fiscale,
 • în prevenirea comportamentelor frauduloase la care ar putea fi expuși clienții sau Sportisimo,
 • în îndeplinirea obligațiilor de raportare către autoritățile publice,
 • în informarea organelor de creditare ale celeilalte agenții cu privire la aspectele care indică solvabilitatea și credibilitatea în ceea ce privește capacitatea de a îndeplini obligațiile contractuale,
 • în îndeplinirea cerințelor care decurg din legislația care reglementează măsurile de combatere a legalizării veniturilor provenite din infracțiuni și a finanțării terorismului,
 • în îndeplinirea obligațiilor care decurg din Legea arhivelor.

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Sportisimo și ale unor terțe părți, în special prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul:

 • litigiilor sau altor chestiuni litigioase,
 • recuperării creanțelor,
 • executării unei garanții sau altor forme de exercitare a drepturilor Sportisimo s.r.o.,
 • cesiunii creanțelor,
 • marketingului direct către clienții existenți,
 • utilizării modulelor cookie esențiale.

7.2     Prelucrarea datelor cu caracter personal cu consimțământul clientului

Acestea sunt situații în care clientul își exprimă în mod voluntar consimțământul către societatea Sportisimo pentru a prelucra datele furnizate sau obținute în alt mod de către aceștia într-un scop specific specificat în textul însuși al consimțământului.

Pe baza consimțământului clientului, Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal în special în următoarele cazuri:

 • afilierea la Sportisimo Club,
 • trimiterea de newslettere la cererea clientului,
 • utilizarea modulelor cookie de marketing și de analiză,
 • publicarea recenziilor sau a cererilor de informații despre produse, cu excepția cazului în care acestea sunt în formă anonimă, pentru a se informa reciproc între entitățile de creditare cu privire la solvabilitatea, credibilitatea sau moralitatea de plată a clienților, cu excepția cazului în care Sportisimo este justificată în îndeplinirea obligațiilor sale legale sau de altă natură de a face acest lucru

În cazul unei persoane cu vârsta sub 15 ani, Sportisimo nu va prelucra datele acestui client decât dacă acesta își dă consimțământul sau aprobarea consimțământului de către reprezentantul legal al acestui client la următoarea adresă dpo@sportisimo.com.

 

8. Cum sunt securizate datele personale ale clienților?

Toate datele cu caracter personal furnizate de către client sunt securizate prin proceduri și tehnologii standard.

În acest context, Sportisimo verifică în mod regulat dacă sistemele Sportisimo nu prezintă vulnerabilități și nu au fost expuse la atacuri. Sportisimo utilizează măsuri de securitate care previn accesul neautorizat și utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal ale clientului și care asigură o securitate suficientă având în vedere stadiul actual al tehnologiei. Măsurile de securitate luate sunt actualizate periodic. Pentru o mai bună securizare a datelor personale ale clientului, accesul la aceste date este protejat prin autentificarea și autorizarea unui operator Sportisimo autorizat, iar datele personale ale clientului sunt criptate în timpul transmiterii între browserul clientului și pagina web Sportisimo.

 

9. Ce drepturi are clientul în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal?

Concret, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal:

dreptul de retragere a consimțământului în orice moment;

dreptul de a corecta sau de a completa datele cu caracter personal;

dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;

dreptul de a se opune sau de a depune o plângere cu privire la prelucrare în anumite cazuri;

dreptul de a solicita portabilitatea datelor;

dreptul de acces la datele cu caracter personal;

dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal în anumite cazuri;

dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat“)

Dreptul de a depune o plângere împotriva prelucrării datelor cu caracter personal la autoritatea de supraveghere, care este Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal.

 

10. Cum și când își poate retrage clientul consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și cum își poate exercita drepturile.?

După cum s-a menționat mai sus, în plus față de scopurile prevăzute pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, statutare sau a altor obligații legale, Sportisimo poate prelucra datele cu caracter personal numai cu consimțământul clientului. Clientul nu este obligat să dea un astfel de consimțământ societății Sportisimo și are dreptul de a retrage un astfel de consimțământ în orice moment prin trimiterea unei cereri către Sportisimo către responsabilul GDPR sau prin e-mail la dpo@sportisimo.com. Cererea va fi înregistrată și clientul va primi declarația în termenul stabilit de lege.

În cazul în care clientul își retrage consimțământul, acest lucru poate restricționa accesul, disponibilitatea sau informarea clientului la anumite servicii sau produse Sportisimo; cu toate acestea, în cazul în care clientul are o relație contractuală cu Sportisimo, retragerea consimțământului nu va afecta în niciun fel îndeplinirea obligațiilor contractuale de către Sportisimo sau a altor obligații legale sau din alte motive prevăzute de legislația aplicabilă.

Retragerea consimțământului nu afectează, de asemenea, legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de operator înainte de revocarea consimțământului.

În cazul în care un client depune o cerere privind exercitarea drepturilor subiectului-client în temeiul articolelor 15-22 din GDPR, informațiile privind măsurile luate trebuie furnizate fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii. Termenul poate fi prelungit cu două luni în cazuri excepționale, din cauza complexității tehnice și administrative și a complexității prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului în sistemele Sportisimo, despre care persoana vizată trebuie să fie informată de către Sportisimo, inclusiv cu privire la motivele prelungirii, în termen de o lună de la solicitare.

 

11       Este clientul obligat să furnizeze datele sale personale? Ce se întâmplă dacă clientul nu furnizează date cu caracter personal?

Clientul furnizează datele cu caracter personal în mod voluntar.

Pentru unele dintre serviciile societății Sportisimo, este necesară furnizarea anumitor date cu caracter personal pentru accesul la anumite servicii, de exemplu, fără furnizarea datelor de identificare și de contact necesare, nu este posibilă încheierea unui contract de cumpărare.

În cazul în care societatea Sportisimo nu primește consimțământul sau ulterior este retras, se poate întâmpla ca Sportisimo să nu mai fie în măsură să furnizeze anumite servicii sau să nu le mai poată furniza în întreaga sa capacitate sau calitate.

 

12          Ce înseamnă dreptul de opoziție al clientului?

În cazul în care clientul se opune prelucrării datelor sale personale de către Sportisimo în portofoliul de servicii, clientul are posibilitatea de a se opune prelucrării ulterioare a datelor sale personale într-un scop specific. Dacă face acest lucru, Sportisimo nu va prelucra datele cu caracter personal ale clientului în scopul specific, cu excepția cazului în care Sportisimo oferă un alt motiv legal pentru a proceda altfel.

De asemenea, clientul își poate exercita și dreptul de opoziție în legătură cu newsletterele pe care Sportisimo le trimite clienților săi pe baza interesului legitim al Sportisimo - marketing direct și pe baza consimțământului clientului. În cazul în care clientul nu dorește să primească newsletterele, acesta se poate dezabona făcând clic pe fiecare newsletter sau trimițând un e-mail la dpo@sportisimo.com

 

13          Cum puteți contacta Sportisimo?

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor cu caracter personal sau vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal, vă rugăm să folosiți adresa de e-mail de contact dpo@sportisimo.com, sau să scrieți la SPORTISIMO RO S.R.L., Calea Vitan, Nr. 55-5Spațiul FE05-06, Centrul Comercial București Mall, Etaj Bucureşti, Sectorul 3, Cod Poștal 031281, către persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal pentru Sportisimo.

 

14          Notificări finale

14.1     În acest context, societatea Sportisimo dorește să își informeze clienții că Sportisimo poate solicita o dovadă de identitate corespunzătoare pentru a verifica identitatea clientului în vederea exercitării drepturilor persoanei în cauză. Aceasta este o măsură de securitate preventivă prin care societatea Sportisimo împiedică accesul persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal ale clienților. În cazul unei repetări disproporționate a exercitării drepturilor clientului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, acest serviciu poate fi supus unei taxe administrative, al cărei cuantum include costul timpului, al resurselor umane, al efortului și al resurselor tehnice.

14.2     Documentul intră în vigoare la data de: 01.11.20223

 

Numărul:

Denumirea regulamentului sau a documentelor informative:

002-2023 versiunea 01

Informare pentru angajați

15  Lista documentelor informative conexe

Număr de identificare:

Denumirea documentului:

 

 

ON 2016/679

Alineatul (39)

 

 

Documente informative PP-03-2023

Acord

Documente informative PP-01-2023

Termene limită - arhivare

16.       Lista abrevierilor utilizate

GDPR – protecția datelor în conformitate cu prevederile REG

REG – Regulament general - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului

17                  Lista anexelor

Fără anexe.