Declarație privind protecția datelor cu caracter personal

1. Cine prelucrează datele clientului?
Prin prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentul general (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal (“GDPR”) se înțelege orice operație
sistematică efectuată cu datele cu caracter personal, cum este strângerea, înregistrarea, structurarea, ordonarea,
utilizarea, salvarea, modificarea, căutarea, consultarea, răspândirea, ștergerea sau distrugerea acestora. Datele
cu caracter personal pot fi prelucrate fie de către administrator, fie de către operator. Administrator al datelor cu
caracter personal este cel care stabilește scopul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuează
prelucrarea acestora și răspunde pentru această prelucrare. Operator de date este cel care prelucrează datele cu
caracter personal în baza unui raport contractual cu administratorul.
Administratorul datelor cu caracter personal ale clienților existenți sau viitori ai societății Sportisimo și ale
vizitatorilor site-ului web al societății Sportisimo (denumiți împreună “client” sau “clienți”) este Sportisimo s. r. o.,
având sediul în str. Řevnická 170/4, 155 21 Praga 5 – Třebonice, Republica Cehă, nr. de identificare: 26194627,
înregistrată la Curtea Municipală din Praga, cu dosarul nr. C 78675 (“Sportisimo”).

 

2. Ce fel de date cu caracter personal ale clientului sunt prelucrate de către Sportisimo ?
Sportisimo prelucrează doar datele cu caracter personal pe care clientul le furnizează către Sportisimo în legătură
cu utilizarea serviciilor Sportisimo (de exemplu, în cadrul raportului contractual, soluționarea aspectelor legate de
reclamații, în baza interesului legitim al administratorului, în baza motivelor juridice etc.), respectiv în legătură cu
încheierea contractului privind utilizarea acestor servicii.

 

2.1. Datele de identificare și de contact – este vorba de prenumele, numele, data și locul nașterii, adresa
domiciliului stabil, eventual a unui alt tip de domiciliu, tipul, numărul de telefon, adresa de e-mail sau alte date
de contact similare, în cazul unui client persoană fizică autorizată/antreprenor, de asemenea, numărul de
identificare și codul de identificare fiscală. Alte date de identificare posibile sunt adresa IP a dispozitivului
utilizat de către client, specimenul de semnătură, numărul contului pe care Sportisimo îl administrează pentru
Client, precum și alte date specifice de autentificare negociate de către client și societatea Sportisimo.

 

2.2. Datele indispensabile pentru hotărârea de a încheia contractul cu clientul – este vorba mai ales de datele
necesare pentru evaluarea riscului financiar al magazinului/afacerii.

 

2.3. Datele care iau naștere prin îndeplinirea obligațiilor din contracte și prin activitatea societății Sportisimo – acestea
iau naștere în urma furnizării produsului sau prestării serviciului către client și, este vorba, de exemplu, de
durata contractului, situația creanțelor societății Sportisimo la client, situația creanțelor clientului la Sportisimo,
istoricul produselor comandate etc.

 

2.4. Înregistrarea comunicării cu clientul – Sportisimo monitorizează și înregistrează comunicarea aleasă cu
clientul, mai ales convorbirile telefonice și comunicarea prin e-mail. În cazul efectuării înregistrărilor
convorbirilor telefonice, clientul este informat cu privire la acest aspect. Conținutul acestei comunicări este
confidențial și este utilizat exclusiv în scopul respectării obligațiilor juridice și contractuale, al protecției
drepturilor și intereselor protejate prin drepturi, precum și în scopul grijii față de clienți.
În rezumat, cel mai frecvent, este vorba de datele pe care clientul i le poate furniza societății Sportisimo la
înregistrare sau în cadrul utilizării unor servicii prestate de către Sportisimo:
a. Titlul academic
b. Prenumele
c. N u m e le
d. S e x u l
e. Nr. de identificare, eventual CIF
f. Data nașterii
g. Domiciliul / adresa de contact
h. Telefonul mobil sau un alt număr de telefon
i. Adresa de e-mail
j. Înregistrarea audio sau înregistrarea scrisă a comunicării
k. Înregistrarea video în timpul prezenței în magazin sau în spațiile societății Sportisimo
l. Fotografia
m. Numărul contului bancar
n. Semnătura
și, de asemenea, poate obține, în condițiile specificate mai jos, datele pe care Sportisimo le obține de la client prin
faptul că, clientul folosește serviciile online ale societății Sportisimo:
a. Adresa IP
b. Fișierele cookie
c. Eventual un alt identificator


Sportisimo s. r. o., Řevnická 170/4, 155 21 Praga 5 – Třebonice, Republica Cehă, nr. de identificare: 26194627, CIF: CZ26194627, înregistrată la Curtea
Municipală din Praga, cu dosarul nr. C 78675.

 

2.5. Sportisimo nu prelucrează datele cu caracter personal care intră în categoria specială de date cu caracter
personal, așa-zisele date sensibile (cum sunt, îndeosebi, datele cu privire la originea rasială sau etnică, datele
cu privire la convingerea religioasă sau filozofică sau datele cu privire la viața sexuală sau orientarea sexuală a
persoanei fizice).


3. De ce Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal ale clientului?


3.1. În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului, Sportisimo respectă următoarele principii
generale:


a. Datele cu caracter personal ale clienților sunt prelucrate de către societatea Sportisimo
întotdeauna doar pentru un scop definit clar și inteligibil, și anume cu ajutorul mijloacelor legale și
doar pe perioada indispensabilă având în vedere scopul prelucrării datelor. Sportisimo
prelucrează datele cu caracter personal exacte și doar în limita care este strict necesară pentru
îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv pentru îndeplinirea scopului pentru care sunt
prelucrate datele cu caracter personal.


b. Datele cu caracter personal ale clienților sunt protejate și prelucrate în modalitatea care împiedică
orice acces neautorizat sau accidental la aceste date cu caracter personal, la modificarea,
distrugerea, pierderea sau prelucrarea neautorizată a acestora. Pentru aceste scopuri, în
societatea Sportisimo sunt respectate măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare și toate
persoanele care intră în contact cu datele cu caracter personal ale clienților, au obligația de a
respecta confidențialitatea informațiilor obținute în conexiune cu prelucrarea datelor cu caracter
personal.


c. Sportisimo îi informează pe clienții săi despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și
despre drepturile lor legate de această prelucrare.


3.2. Pentru ca societatea Sportisimo să le poată livra clienților produsele și să le presteze serviciile conexe, trebuie
să cunoască și să prelucreze datele cu caracter personal ale clienților. Societatea Sportisimo prelucrează
datele cu caracter personal mai ales în scopul încheierii contractului, inclusiv înainte de încheierea acestui
contract, și îndeplinirea raportului contractual, baza juridică a unei astfel de prelucrări fiind, deci, și derularea
contractului (eventual interesul legitim al societății Sportisimo, mai ales în cazurile în care clientul este o
persoană juridică și societatea Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor de contact
ale acesteia).


3.3. Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal ale clientului, în primul rând, în scopul livrării produselor
și gestionării raportului de client cu clienții. Unele date, pe care le are societatea Sportisimo la dispoziție despre
clienți le prelucrează și după încetarea contractului. Deci, concret, Sportisimo prelucrează datele cu caracter
personal pentru următoarele scopuri:


a. Vânzarea produselor și serviciile conexe

Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal în cadrul vânzării produselor (adică a
echipamentelor pentru sport, a îmbrăcămintei pentru sport, a pieselor de schimb, a accesoriilor
pentru sport și a suplimentelor alimentare pentru sportivi) către clienți și prestarea serv iciilor
conexe (reparații, mentenanță, service și imprimări pe produse).


• Pentru aceste scopuri, Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal ale clientului în
baza juridică a derulării contractului și/sau a interesului legitim al Administratorului. Pentru
acest scop, Sportisimo stochează datele cu caracter personal ale clienților pe durata de
valabilitate a raportului contractual, eventual pe durata perioadelor de garanție pentru
produse și pe durata perioadelor de prescripție.


b. Înregistrarea și obținerea calității de membru al Clubului Sportisimo
Sportisimo oferă posibilitatea de înregistrare în Clubul Sportisimo și obținerea calității de membru
în acest club inclusiv constituirea contului de client. Clientul poate deveni membru în programul de
fidelitate prin înregistrarea pe site-ul web sau și prin înregistrarea la orice magazin al societății
Sportisimo. Condițiile detaliate ale programului de fidelitate sunt reglementate în cadrul Condițiilor
programului de fidelitate ale societății Sportisimo, specificate pe site-ul web al societății
Sportisimo. În cazul în care clientul se înregistrează prin intermediul Facebook-ului sau Google,
contul lui de utilizator se interconectează cu interfața de client a societății Sportisimo și, grație
acestei interconexiuni, Sportisimo obține următoarele date cu caracter personal indispensabile
exclusiv pentru scopurile constituirii și gestionării contului de client și pentru autentificare:


• De la societatea Google LLC: prenumele și numele, adresa de e-mail, pre-opțiune limbă;
• De la societatea Facebook Ireland Ltd.: prenumele și numele, adresa de e-mail (în funcție
de opțiunea clientului pe rețeaua de socializare Facebook, informațiile distribuite cu
societatea Facebook Ireland Ltd.
În scopul încadrării în baza de date a programului de fidelitate și al participării la acesta,
Sportisimo prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților.
Sportisimo s. r. o., Řevnická 170/4, 155 21 Praga 5 – Třebonice, Republica Cehă, nr. de identificare: 26194627, CIF: CZ26194627, înregistrată la Curtea
Municipală din Praga, cu dosarul nr. C 78675.
• datele de identificare (prenumele, numele);
• datele de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon);
• datele despre produsele furnizate și serviciile prestate
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul clubului de fidelitate este o comunicare de
marketing mai bună cu clienții și obținerea unor date mai exacte referitoare la preferințele clienților și
comportamentul clienților. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul profilării
automatizate și al expedierii ofertelor relevante referitoare la produsele din cadrul acțiunilor promoționale
sau la produsele având un preț avantajos. Pentru scopurile programului de fidelitate, Sportisimo va
prelucra datele cu caracter personal ale clienților pe perioada existenței calității de membru în club, dacă
clientul nu revocă consimțământul său mai devreme.


c. Plățile
Plățile pe site-ul web al societății Sportisimo se efectuează prin intermediul unui portal de plată extern.
Sportisimo are acces la datele de plată ale clienților doar în limita primelor și ultimelor 4 cifre de pe
cardul bancar al clientului, emitentul cardului și data expirării valabilității cardului clientului pe
care o folosește pentru achitarea cumpărăturilor. Societatea Sportisimo nu prelucrează alte
date despre mijloacele de plată ale clientului. Scopul prelucrării este realizarea achiziției de produse
sau servicii pe site-ul web al societății Sportisimo cu ajutorul plății cu cardul bancar.


d. Reclamațiile
În cazul în care clientul crede că prestația din partea societății Sportisimo prezintă defecte, este în
drept să formuleze reclamație împotriva produsului sau a serviciului în conformitate cu
reglementările aplicabile ale dreptului civil și în conformitate cu Regulamentul reclamațiilor și
Termenii și condițiile societății Sportisimo. Soluționarea reclamațiilor este parte componentă a
prestației contractuale în cadrul raportului între client și societatea Sportisimo iar obligația de a
soluționa reclamațiile decurge pentru Sportisimo, de asemenea, din reglementări juridice.


e. Suportul pentru clienți
În cazul în care clientul societății Sportisimo, prin intermediul formularului de contact, telefonic sau
într-o altă modalitate, contactează societatea Sportisimo, Sportisimo va prelucra datele furnizate
în scopul prelucrării răspunsului și realizării comunicării și va stoca aceste date până la
soluționarea cerinței clientului și, de asemenea, eventual, pe perioada necesară pentru apărarea
sau exercitarea drepturilor juridice ale societății Sportisimo. Convorbirile telefonice cu clienții, în
urma atenționării prealabile, pot fi înregistrate în scopul apărării sau al exercitării drepturilor
juridice ale societății Sportisimo și al asigurării unei calități mai bune a serviciilor societății
Sportisimo.


f. Expedierea scrisorilor de înștiințare
În cazul în care factura scadentă pentru produsele alese nu este achitată la timp de către client,
societatea Sportisimo poate prelucra datele cu caracter personal ale acestui client pentru
trimiterea scrisorii de înștiințare, și anume până în momentul achitării facturii sau verificării plății
efectuate.


g. Determinarea, executarea și apărarea drepturilor juridice
În urma încetării raportului contractual, Sportisimo, în baza interesului legitim, de asemenea, pe
durata termenelor de prescripție, poate stoca unele dintre datele cu caracter personal ale
clientului a căror prelucrare este indispensabilă pentru protecția drepturilor societății Sportisimo și
eventuala apărare a drepturilor juridice, inclusiv recuperarea plăților sau a facturilor neachitate.


h. Actele contabile și fiscale
Unele date cu caracter personal pot fi trecute pe actele contabile (mai ales pe facturi). Potrivit
reglementărilor juridice în vigoare (de exemplu, Legea contabilității sau Legea privind taxa pe
valoare adăugată), Sportisimo are obligația de a stoca aceste acte în scopul ținerii contabilității și a
evidenței contabile, și anume chiar timp de 10 ani. În cazul în care societății Sportisimo i se naște
obligația legală de a arhiva aceste acte, Sportisimo stochează împreună cu acestea și datele cu
caracter personal menționate pe actul contabil aferent.


i. Comunicarea de marketing
De asemenea, Sportisimo poate utiliza datele cu caracter personal ale clienților pentru trimiterea
informațiilor referitoare la produsele și serviciile noi ale societății Sportisimo și a altor mesaje
comerciale legate de produsele și serviciile societății Sportisimo. Este vorba mai ales de
newsletterele și ofertele care ar putea fi relevante pentru client în baza cumpărăturilor precedente
și a preferințelor în domeniul sportului. De asemenea, Sportisimo poate trimite mesaje care au
legătură cu cumpărăturile efectuate de către clienți (de exemplu, instrucțiuni de montaj) sau
atenționările legate de cumpărăturile nefinalizate. Newsletterele și mesajele comerciale vor fi
trimise de către Sportisimo către clienți prin intermediul datelor de contact ale acestora.


Baza juridică pentru comunicările de marketing în conexiune cu statutul clientului, poate fi
Sportisimo s. r. o., Řevnická 170/4, 155 21 Praga 5 – Třebonice, Republica Cehă, nr. de identificare: 26194627, CIF: CZ26194627, înregistrată la Curtea
Municipală din Praga, cu dosarul nr. C 78675.

• Consimțământul pentru trimiterea newsletterelor pe care îl poate acorda clientul
către Sportisimo prin intermediul site-ului web
• Consimțământul pentru calitatea de membru în Clubul Sportisimo, pe care clientul
îl acordă în momentul înregistrării în club.
Această prelucrare va avea loc pe perioada care decurge din consimțământul aferent. În
cazul în care clientul își revocă consimțământul la această prelucrare, fără nicio
altă acțiune, societatea Sportisimo va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal
ale acestui client în scopul expedierii mesajelor de marketing.
• Interesul legitim al societății Sportisimo în comunicarea de marketing cu clienții săi
care deja au cumpărat produsele.
Această prelucrare se va desfășura pe o perioadă de 3 ani de la data efectuării ultimei achiziții.
Împotriva acestei prelucrări, clientul poate formula oricând obiecție, și anume prin intermediul
unui click pentru deconectare în cadrul fiecărui newsletter trimis, precum și pe adresa
dpo@sportisimo.cz
Domeniul de aplicare al datelor prelucrate.
Pentru ca Sportisimo să le poată trimită clienților mesaje de marketing relevante, Sportisimo face
uz mai ales de următoarele date cu caracter personal:
• datele de identificare (prenumele, numele);
• datele de contact (adresa de corespondență, adresa de e-mail);
• datele despre serviciile pe care i le-a prestat clientului societatea Sportisimo;
• datele referitoare la preferințele clientului (datele despre sporturile pe care le practică
clientul);
• datele despre magazinul Sportisimo la care clientul, de obicei, face cumpărături;
• datele despre activitatea clientului pe site-ul web al societății Sportisimo.


j. Competițiile pentru consumatori
În cazul în care clientul se înregistrează la competițiile societății Sportisimo, ia cunoștință de faptul
că Sportisimo îi va prelucra datele în scopul de a-i permite participarea la aceste competiții și pentru
evaluarea acestora. Prelucrarea datelor clientului în cadrul organizării competițiilor are loc în baza
consimțământului acestuia. Clientul își poate revoca oricând consimțământul la competițiile
organizate de către societatea Sportisimo iar Sportisimo va înceta prelucrarea datelor acestuia.
Revocarea consimțământului își produce efectele în viitor și, deci, nu se aduce atingere legalității
prelucrării precedente bazate pe acest consimțământ (înainte de revocarea acestuia). Întinderea
datelor prelucrate.
Pentru ca clientul să poată participa la competiții, Sportisimo trebuie să prelucreze următoarele
date cu caracter personal, și anume în limita în care acestea sunt delimitate în cadrul formularului
de înregistrare la competiție, precum și datele cu caracter personal a căror prelucrare este
indispensabilă pentru o competiție concretă:
• datele de identificare (prenumele, numele);
• datele de contact (adresa de corespondență, adresa de e-mail);
• datele pe care se bazează competiția concretă (de exemplu, datele despre cumpărăturile
dumneavoastră, răspunsurile la întrebările referitoare la cunoștințe etc.).
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului este de a-i permite acestuia să
participe la competițiile organizate de către Sportisimo pentru utilizatori în conformitate cu condițiile
acestor competiții, inclusiv eventuala contactare a câștigătorului și remiterea premiului. Sportisimo
prelucrează datele pentru acest scop până la încheierea competiției aferente și pe o perioadă
adecvată care, de regulă, nu depășește 1 an după încheierea competiției în scopul remiterii unor
eventuale premii sau pentru soluționarea petițiilor participanților la competiție sau ale altor
persoane, sau în scopul inspecțiilor din partea organelor de jurisdicție publică.


k. Evaluările din partea utilizatorilor
În cazul în care clientul face cumpărături la Sportisimo, societatea îi poate cere clientului să
evalueze produsul cumpărat. Ulterior, Sportisimo publică această evaluare pe pagina cu
produsele pe care clientul le-a evaluat, și anume fie în formă anonimă, fie prin specificarea
prenumelui și a țării. O astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal are loc în baza
consimțământului clientului, pe care clientul l-a acordat societății Sportisimo prin introducerea
evaluării la produsul dat. În cazul în care, în cadrul evaluării, clientul furnizează adresa sa de email,
Sportisimo o poate prelucra pentru a putea răspunde la recenzia furnizată. Clientul poate revoca
oricând consimțământul la publicarea evaluării iar Sportisimo va șterge fără întârziere inutilă
această evaluare sau o va trece în formă pseudonimizată sau anonimă. Revocarea
Sportisimo s. r. o., Řevnická 170/4, 155 21 Praga 5 – Třebonice, Republica Cehă, nr. de identificare: 26194627, CIF: CZ26194627, înregistrată la Curtea
Municipală din Praga, cu dosarul nr. C 78675.
consimțământului își produce efectele în viitor și, deci, nu se aduce atingere legalității prelucrării
precedente bazate pe acest consimțământ (înainte de revocarea acestuia).
Sfera de aplicare a datelor prelucrate. Împreună cu evaluarea propriu-zisă a clientului, Sportisimo
poate publica pe site-ul web al produsului dat și următoarele date:
• datele de identificare (prenumele, grupa de vârstă);
• informația referitoare la perioada în care clientul a folosit produsul;
• data introducerii evaluării.
Scopul și durata prelucrării.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului este publicarea evaluărilor de către
clienți, care ar putea ajuta cu alegerea produselor de către ceilalți clienți și trimiterea
răspunsurilor la recenziile furnizate. Evaluarea efectuată de către clienți este prelucrată pe
perioada în care se ofertează produsele date pe site-ul web www.sportisimo.cz, eventual până la
revocarea consimțământului la prelucrare.


l. Întrebările clienților referitoare la serviciile / produsele ofertate
În cazul în care clientul are o întrebare referitoare la produs, o poate scrie pe site-ul web
www.sportisimo.cz. Întrebările clienților și răspunsurile experților la aceste întrebări sunt publicate
ulterior de către Sportisimo pe pagina cu produsele la care se referă întrebarea clientului. O astfel
de prelucrare a datelor cu caracter personal are loc în baza consimțământului clientului, pe care
acesta l-a acordat societății Sportisimo prin introducerea întrebării la produsul dat. Clientul poate
revoca oricând consimțământul la publicarea întrebării iar Sportisimo va șterge fără întârziere
inutilă întrebarea dată. Revocarea consimțământului își produce efectele în viitor și, deci, nu se
aduce atingere legalității prelucrării precedente bazate pe acest consimțământ (înainte de
revocarea acestuia).
Domeniul de aplicare al datelor prelucrate.
Împreună cu întrebarea propriu-zisă a clientului, Sportisimo publică pe site-ul web al produsului
dat și următoarele date:
• datele de identificare (prenumele);
• întrebarea clientului și răspunsul expertului.
Scopul și durata prelucrării.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului este publicarea întrebărilor
utilizatorilor și a răspunsurilor experților, care i-ar putea ajuta pe ceilalți clienți cu alegerea
produselor. Întrebările puse de către utilizatori sunt prelucrate pe perioada în care se ofertează
produsele date pe site-ul web www.sportisimo.cz, eventual până la revocarea consimțământului la
prelucrare.
m. Clienții pot verifica și compara
În cazul în care utilizatorul este client al e-shopului Sportisimo, Sportisimo, dacă în continuare nu
este specificat altceva, poate prelucra datele, în limita datelor de identificare și datelor de contact,
informațiile referitoare la produsele cumpărate, evaluarea achiziției și adresa de e-mail, și în
cadrul programului “Verificat de către clienți” la societatea Heureka Group a.s., și anume pentru
scopurile interesului legitim al societății Sportisimo de a asigura satisfacția societății Sportisimo cu
achiziția, evaluării feedback-ului și analizei poziției societății Sportisimo pe piață. În cadrul
programului “Verificat de către clienți,” Sportisimo asigură satisfacția clienților săi cu cumpărăturile
prin intermediul chestionarelor prin e-mail, pe care Sportisimo le trimite către clienți în urma
fiecărei achiziții, dacă clientul nu refuză acest lucru. Împotriva prelucrării datelor cu caracter
personal menționate mai sus și trimiterii chestionarelor prin e-mail în cadrul programului “Verificat
de către clienți”, clientul poate formula oricând obiecție, atât la fiecare achizție în e-shopul Sportisimo,
cât și ulterior, prin respingerea altor chestionare cu ajutorul linkului din e-mailul care conține
chestionarul. Formularea obiecției va avea de fiecare dată drept consecință încetarea prelucrării
datelor cu caracter personal ale clientului pentru aceste scopuri, respectiv nu i se va mai trimite un
alt chestionar. Imediat după trimiterea chestionarului privind satisfacția, emailul este criptat. Datele cu
caracter personal ale clientului sunt prelucrate în cadrul programului “Verificat de către clienți” în formă
pseudonimizată pe o perioadă de patru ani de la completarea chestionarului. Evaluarea și e-mailul în
formă pseudonimizată, în scopul depistării unor evaluări false și pentru verificarea autenticității și
credibilității acestor evaluări, sunt stocate pe o perioadă de 4 ani de la furnizarea evaluării.
Comparativ, datele de identificare și de contact și datele referitoare la comandă, în scopul verificării
autenticității și credibilității evaluării, sunt stocate pe o perioadă de 6 luni de la furnizarea evaluării.
Prin aceasta nu se aduce atingere raportului clientului în calitatea sa de utilizator al portalului
www.heureka.cz și utilizator al portalului Heureka.cz, societății Heureka Group a.s., descrise mai
detaliat în cadrul documentului Termenii și condițiile programului “Verificat de către
clienți”, care este accesibil aici: https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodnipartnery/podminky-pouzivani/podminky-pouzivaniprogramu-overeno-zakazniky.


4. COOKIE-uri
În momentul vizitării
site-ului nostru web, Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul
fișierelor cookie. Scopul acestei prelucrări este crearea de analize privind frecvența vizitelor și obținerea unor
Sportisimo s. r. o., Řevnická 170/4, 155 21 Praga 5 – Třebonice, Republica Cehă, nr. de identificare: 26194627, CIF: CZ26194627, înregistrată la Curtea
Municipală din Praga, cu dosarul nr. C 78675.

informații suplimentare referitoare la utilizarea site-lui nostru web de către clienți. Informații mai detaliate găsiți în
Cookies Policy


4.1. Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fișiere mici de date grație cărora site-ul web vizitat ține minte acțiunile și setările fiecărui
utilizator, pe acesta care le-a efectuat pe site, așa că aceste date nu trebuie introduse în mod repetat.
Fișierele cookie se salvează în fiecare dispozitiv prin intermediul navigatorului web. Cookie -urile nu
reprezintă un pericol, nu servesc pentru obținerea de orice date cu caracter personal sensibile, însă sunt
importante pentru protecția vieții private. Nu utilizăm cookie-urile pentru aflarea identității utilizatorilor site-ului
web și nici în scopul utilizării abuzive a datelor de autentificare.


4.2. Ce tipuri de cookie-uri utilizează societatea Sportisimo?


4.2.1. Cookie-uri indispensabile
Societatea Sportisimo prelucrează pe site-ul său web cookie-uri indispensabile necesare pentru
asigurarea funcționalității site-ului web. Este vorba, de exemplu, de cookie-uri care salvează conținutul
coșului de cumpărături. Clientul nu este obligat să fie de acord cu aceste cookie-uri, dar nici nu le poate
refuza. Prelucrarea cookie-urilor indispensabile încetează întotdeauna după încheierea / închiderea
relației.


4.2.2. Cookie-uri analitice
În baza consimțământului acordat de către client, Sportisimo poate folosi și prelucra cookie-uri analitice
care servesc pentru compilarea de statistici și rezumate.


4.2.3. Cookie-uri de marketing
În cazul în care clientul îi acordă societății Sportisimo consimțământul la prelucrare, Sportisimo
prelucrează cookie-uri și în scopuri de marketing. În baza consimțământului, prin intermediul reclamei
având un scop precis, societatea Sportisimo poate oferta produsele societății Sportisimo sau ale
partenerilor societății Sportisimo sau le poate afișa clienților ultimele produse vizitate în cadrul vizitei
anterioare a site-ului web.


5. Cine va avea acces la datele clienților?
La societatea Sportisimo, datele clientului se află în siguranță. Sportisimo asigură securizare tehnică și
organizatorică care să împiedice accesul neautorizat sau accidental la datele clienților sau utilizarea abuzivă a
acestora. Protecția datelor clientului este prioritatea societății Sportisimo.
În anumite condiții definite exact, Sportisimo are obligația de a preda unele date ale clienților, în baza
reglementărilor juridice valabile, de exemplu, către poliție, eventual și către alte organe de cercetare penală
inclusiv unitățile specializate (Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Administrația Vămilor
etc.) și către alte organe ale administrației publice sau case de asigurări în cazul exercitării dreptului la
compensație dintr-un eveniment asigurat.

 

Datele cu caracter personal necesare ale clientului pot și vor fi accesate, de asemenea, de către furnizorii implicați ai companiei Sportisimo care pot livra bunuri direct clientului (în special furnizori externi, transportatori etc.). Totuși, Operatorul acestor date este în continuare Sportisimo.


Datele cu caracter personal ale clienților sunt prelucrate mai ales de către angajații societății Sportisimo, precum și
de către mandatarii societății Sportisimo. Cu mandatarii săi, societatea Sportisimo încheie întotdeauna raporturi
contractuale garantând standarde de siguranță pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, identice cu cele pe
care le respectă societatea Sportisimo. Societatea Sportisimo folosește îndeosebi următorii operatori de date:
Mai jos găsiți lista instrumentelor și a operatorilor pe care îi folosește societatea Sportisimo, împreună cu linkul către
informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, informații care i-ar putea interesa pe clienți în
calitatea lor de utilizatori ai rețelei de socializare aferente:


https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/ads/about
https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs


https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/
https://site.adform.com/privacy-center/overview/
https://www.criteo.com/privacy/

https://www.daktela.com/informaceo-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/

https://exponea.com/legal/privacypolicy/
https://www.inspigroup.com/

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminkypouzivani-pro-zakazniky/ochranasoukromi
https://www.roidigital.cz/
https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy_gl=1*1w83dbw*_ga*MjE3MjAwMDA3LjE2NTIyNzE3MDE.*_ga_MJPFXC5F1G*MTY1MjI3MTcwMC4xLjAuMTY1MjI3MTcwOC41Mg
https://www.emis.com/privacy-policy
https://holding.wp.pl/poufnosc#cookies
https://domodi.pl/polityka-prywatnosci
https://www.cj.com/legal/privacy
https://info.ceneo.pl/regulamin


Informațiile exacte despre implicarea altor operatori de date sunt întotdeauna disponibile pe adresele de contact
ale administratorului Sportisimo.


6. În ce modalitate și cât timp societatea Sportisimo prelucrează datele clientului?
Modalitatea în care Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal ale clienților include prelucrarea manuală
și semiautomată în cadrul sistemelor informatice ale societății Sportisimo. Una dintre modalitățile de prelucrare este
și evaluarea parțială (profilarea) în cadrul căreia se poate ajunge la crearea datelor cu caracter personal derivate
ale clientului. Evaluarea este efectuată în scopul respectării obligațiilor juridice, pentru derularea contractului cu
clientul sau pentru protejarea drepturilor clientului sau ale terților.
Datele cu caracter personal ale clientului sunt prelucrate de către societatea Sportisimo doar pe perioada care este
strict necesară având în vedere scopul prelucrării datelor sau perioada pentru care clientul a acordat
consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal. Sportisimo examinează continuu situația în care persistă
necesitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru fiecare astfel de scop. În cazul în care un astfel de
scop nu mai există, datele cu caracter personal sunt distruse și șterse. În general, este valabil că datele clientului
sunt prelucrate pe perioada valabilității raportului contractual, de asemenea, Sportisimo având dreptul să
prelucreze astfel de date doar atunci când pentru aceasta există motivul dat printr-o reglementare juridică sau prin
contractul propriu-zis. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în baza consimțământului acordat de către
client, dreptul societății Sportisimo de a prelucra astfel de date se stinge la expirarea perioadei pentru care a fost
acordat consimțământul sau prin revocarea consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal.


7. Pe ce bază poate Sportisimo prelucra datele cu caracter personal ale clientului?
Sportisimo poate prelucra datele cu caracter personal ale clientului pe baza consimțământului acestuia, dar și, de
exemplu, pe baza interesului legitim al societății Sportisimo sau pentru îndeplinirea condițiilor specificate în
contractul de achiziție dintre client și societatea Sportisimo, în măsura în care datele cu caracter personal sunt
necesare pentru o astfel de îndeplinire. Nu în ultimul rând, motivul care permite societății Sportisimo să prelucreze
datele cu caracter personal ale clientului fără consimțământul acestuia este îndeplinirea obligațiilor societății în
temeiul legislației în vigoare.


7.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul clientului
Sportisimo poate prelucra datele cu caracter personal ale clientului fără consimțământul acestuia din
motivele menționate mai jos:


7.1.1. Prelucrarea este indispensabilă pentru încheierea și derularea contractului încheiat cu clientul în
scopul:
• realizării tranzacției cu clientul și respectării obligațiilor contractuale în așa fel, încât să fie posibilă
încheierea și derularea contractului, prelucrarea plăților sau a reclamațiilor.


7.1.2. Îndeplinirea obligațiilor legale și a altor obligații juridice care angajează societarei Sportisimo și care
constă mai ales în:
• respectarea obligațiilor decurgând din reglementările contabile și fiscale,
• prevenirea acțiunii frauduloase la care ar putea fi expuși clienții sau societatea Sportisimo,
• îndeplinirea obligațiilor de sesizare față de organele puterii publice,
• informarea reciprocă a entităților de credit despre aspectele care indică bonitatea și credibilitatea din
punctul de vedere al capacității de a îndeplini obligațiile contractuale,
• îndeplinirea cerințelor decurgând din legislația care reglementează măsurile contra legalizării
beneficiilor din activitatea infracțională și contra finanțării terorismului,
• îndeplinirea obligației decurgând din Legea cu privire la arhivare.


7.1.3. Prelucrarea este indispensabilă pentru scopurile intereselor legitime ale societății Sportisimo și ale
terților, fiind mai ales vorba de prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul:
• derulării litigiilor judiciare sau a agendei de litigii,
• recuperării creanțelor,
• realizării reasigurării sau exercitării într-o altă modalitate a drepturilor Sportisimo s.r.o.,
• cesionării creanțelor,
• marketingului direct pentru clienții existenți,
• utilizării cookie-urilor indispensabile.


7.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu consimțământul clientului
Este vorba de situațiile când clientul acordă de bună voie societății Sportisimo consimțământul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal furnizate de către el sau a datelor cu caracter personal obținute într-un alt fel, întrun anumit scop specificat în cadrul conținutului propriu-zis al consimțământului.
Sportisimo s. r. o., Řevnická 170/4, 155 21 Praga 5 – Třebonice, Republica Cehă, nr. de identificare: 26194627, CIF: CZ26194627, înregistrată la Curtea
Municipală din Praga, cu dosarul nr. C 78675.
În baza consimțământului clientului, Sportisimo prelucrează datele cu caracter personal mai ales în scopul:
• menținerii calității de membru în Clubul Sportisimo,
• trimiterii newsletterelor la cererea clientului,
• utilizării de cookie-uri de marketing și analitice,
• publicării recenziilor sau a întrebărilor referitoare la produse, dacă nu sunt în formă anonimă,
• informării reciproce între entitățile de credit cu privire la bonitatea, credibilitatea sau morala de plată a
clienților, dacă pentru o astfel de modalitate, Sportisimo nu are bază în îndeplinirea obligațiilor
contractuale sau de altă natură


7.2.1. În cazul în care este vorba de o persoană care nu a îndeplinit vârsta de 15 ani, societatea Sportisimo
nu va prelucra datele acestui client, dacă acesta nu va prezenta consimțământul sau aprobarea
consimțământului de către reprezentantul legal al acestui client pe adresa dpo@sportisimo.cz.
8. Cum sunt asigurate datele cu caracter personal ale clientului?


Toate datele cu caracter personal ale clientului pe care clientul ni le va furniza sunt asigurate prin procedee și
tehnologii standard.
În acest context, Sportisimo controlează periodic dacă sistemele Sportisimo nu conțin puncte slabe și dacă nu au
fost expuse la atacuri. Societatea Sportisimo folosește măsurile de securitate care să prevină accesul neautorizat
și utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal ale clientului, care, având în vedere starea actuală a
tehnologiilor, oferă o siguranță suficientă. Măsurile de securitate adoptate sunt actualizate cu regularitate. În
scopul îmbunătățirii siguranței datelor cu caracter personal ale clientului, accesul la aceste date este protejat prin
autentificarea și autorizarea utilizatorului în drept al Sportisimo iar datele cu caracter personal ale clientului sunt
criptate în cursul transferului între navigatorul web al clientului și site-ul web al societății Sportisimo.


9. Ce drepturi are clientul în legătură cu protecția datelor cu caracter personal?
Referitor la datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți mai ales următoarele drepturi:
• dreptul de a revoca oricând consimțământul;
• dreptul de a corecta sau completa datele cu caracter personal;
• dreptul de a cere restricționarea prelucrării;
• dreptul de a formula o obiecție sau contestație împotriva prelucrării în anumite cazuri;
• dreptul de a cere transferul datelor;
• dreptul de acces la datele cu caracter personal;
• dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea siguranței datelor cu caracter personal în anumite
cazuri;
• dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi „uitat“)
• Dreptul de a introduce contestație împotriva prelucrării datelor cu caracter personal la organul de
supraveghere, care este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București
(www.dataprotection.ro)


10. Cum și când poate clientul să revoce consimțământul său la prelucrarea datelor cu caracter personal și în
ce modalitate își poate exercita drepturile?


10.1. După cum a fost menționat mai sus, pe lângă scopurile date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
prin îndeplinirea obligațiilor contractuale, legale sau a obligațiilor juridice, Sportisimo poate prelucra datele cu
caracter personal doar în baza consimțământului clientului. Clientul nu este obligat să-i acorde societății
Sportisimo un astfel de consimțământ și, simultan, poate revoca oricând un astfel de consimțământ, și anume
prin intermediul unei cereri trimise pe adresa Sportisimo, în atenția persoanei responsabile pentru GDPR sau prin
e-mail pe adresa dpo@sportisimo.cz. Cererea va fi luată în evidență iar clientul va obține răspuns în termenul
stabilit prin reglementări juridice.
În cazul în care clientul revocă consimțământul acordat, prin aceasta s-ar putea să îi fie restricționat accesul,
disponibilitatea sau informațiile legate de anumite servicii sau produse ale societății Sportisimo, însă în cazul în
care clientul are încheiat cu Sportisimo un raport contractual, revocarea consimțământului acordat nu are nicio
influență asupra îndeplinirii obligațiilor de către Sportisimo sau asupra altor obligații juridice sau din alte motive
menționate în reglementările juridice în vigoare.
De asemenea, revocarea consimțământului nu are influență asupra dreptului la prelucrarea datelor cu caracter
personal, pe care administratorul a efectuat-o înainte de revocarea consimțământului.


10.2. În cazul în care clientul trimite o cerere care vizează drepturile clientului potrivit articolului 15 la 22 GDPR,
informația referitoare la măsurile adoptate trebuie să fie comunicată fără întârziere inutilă, cel târziu în termen
de o lună de la obținerea cererii. În cazuri excepționale, din motivul complexității tehnice și administrative și
complexității prelucrării datelor cu caracter personal în sistemele societății Sportisimo, termenul se poate
prelungi cu două luni, fapt despre care societatea Sportisimo trebuie să îl informeze pe client, menționând și
motivele pentru prelungire, și anume în termen de o lună de la depunerea cererii.
Sportisimo s. r. o., Řevnická 170/4, 155 21 Praga 5 – Třebonice, Republica Cehă, nr. de identificare: 26194627, CIF: CZ26194627, înregistrată la Curtea
Municipală din Praga, cu dosarul nr. C 78675.


11. Este clientul obligat să furnizeze datele sale cu caracter personal? Ce se întâmplă, dacă nu furnizează
datele cu caracter personal?
Clientul furnizează datele cu caracter personal de bună voie.
Însă pentru unele servicii ale societății Sportisimo, pentru accesorizarea serviciului, se cer anumite date cu
caracter personal și, de exemplu, fără furnizarea datelor de identificare și de contact indispensabile, nu este
posibilă încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
Dacă clientul nu îi acordă societății Sportisimo consimțământul eventual îl revocă, s-ar putea întâmpla că
Sportisimo nu va putea presta în continuare unele servicii, eventual că nu le va putea presta în limita sau calitatea
integrală.


12. Ce înseamnă faptul că, clientul are dreptul să formuleze o obiecție?
Dacă clientul nu ar fi de acord cu faptul că, în portofoliul serviciilor, Sportisimo prelucrează datele lui cu caracter
personal, clientul are posibilitatea de a formula obiecție împotriva prelucrării în continuare a datelor sale cu
caracter personal în scopul concret. Dacă procedează așa, Sportisimo nu va prelucra datele cu caracter personal
ale clientului pentru scopul concret, dacă o altă reglementare juridică nu stabilește altceva.
Clientul își poate exercita dreptul de a formula obiecție și în legătură cu newsletterele pe care Sportisimo le trimite
clienților săi în baza interesului legitim al societății Sportisimo – marketingului direct și în baza consimțământului
acordat de către client. În cazul în care clientul nu dorește să i se trimită newsletterele, se poate dezabona prin
click în fiecare newsletter sau poate scrie pe adresa de e-mail dpo@sportisimo.cz


13. Cum puteți lua legătura cu Sportisimo?
În cazul oricăror întrebări referitoare la protecția datelor cu caracter personal sau la revocarea consimțământului la
prelucrarea în continuare a datelor cu caracter personal, rugăm să faceți uz de e -mailul de contact
dpo@sportisimo.cz, sau în scris pe adresa: Sportisimo s. r. o., Řevnická 170/4, 155 21 Praga 5 – Třebonice, în
atenția persoanei responsabile pentru protecția datelor cu caracter personal la Sportisimo.


14. Atenționări finale
În acest context, societatea Sportisimo ar dori să le atragă clienților săi atenția asupra faptului că Sportisimo poate
solicita, pentru exercitarea drepturilor clientului, dovedirea, într-un mod adecvat, a identității acestuia pentru a se
putea verifica demonstrabil identitatea sa în scopul exercitării drepturilor persoanei date. Este vorba de o măsură
de securitate preventivă pentru ca societatea Sportisimo să împiedice accesul persoanelor neautorizate la datele
cu caracter personal ale clienților. În cazul exercitării repetate disproporționate a drepturilor clientului referitoare la
prelucrarea datelor cu caracter personal, s-ar putea ca pentru acest serviciu să fie percepută o taxă administrativă
al cărei cuantum include costurile pentru timpul, resursele umane, eforturile depuse și mijloacele tehnice.