TERMENI ȘI CONDIȚII - SOCIETATEA SPORTISIMO RO SRL - ȘI REGULAMENT DE SOLUȚIONARE RECLAMAȚII

 

Societatea SPORTISIMO RO SRL având sediul în București, Sectorul 6, B-dul Timișoara, Nr. 26, SPATIUL F02-04A-E, COMPLEX COMERCIAL PLAZA ROMANIA, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/2604/2015, cod unic de înregistrare RO34185884 (denumită în continuare „Vânzător“), publică prin prezenta termenele și condițiile sale (denumite în continuare „TC“), care sunt valabile pentru cumpărarea de către Cumpărător a produselor ofertate în magazinul pe internet – e-shopul pe site-ul www.sportisimo.ro (denumit în continuare „Site“).  

 

Prezentele termeni și condiții se referă exclusiv la vânzarea produselor de către Vânzător – societatea românească, și anume, în conformitate cu reglementările juridice din România și prezentele termeni și condiții. Vânzătorul produselor cumpărate prin intermediul acestui site nu este o altă societate din grupul SPORTISIMO RO SRL, chiar dacă își desfășoară activitatea în țara unde se livrează produsele. Însă Vânzătorul le permite cumpărătorilor din țările în care operează societatea din grupul SPORTISIMO RO SRL și exploatează acolo unitățile sale comerciale, să își ridice produsele cumpărate prin intermediul acestui site în magazinul SPORTISIMO RO SRL aferent (aparținând societății din cadrul concernului SPORTISIMO RO SRL) (dacă acest site permite preluarea produselor la magazinul din țara dată), sau să returneze produsele la magazinul în cauză etc.; însă prin aceasta nu se constituie nici un fel de raport juridic între cumpărător și societatea vânzătoare aferentă care are în exploatare magazine în țara în care se livrează produsele.

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

I.    PREVEDERI GENERALE

 

Prin realizarea comenzii, Cumpărătorul acceptă prezentele TC ale Vânzătorului în scopul reglementării drepturilor și obligațiilor reciproce ale părților în legătură cu raporturile decurgând din vânzarea Produselor de către Vânzător. Raporturile între Cumpărător și Vânzător sunt guvernate de prezentele TC, obligatorii pentru ambele părți, dacă în Contractul încheiat nu este stabilit expres altceva. TC delimitează drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale clienților lui (Cumpărătorilor) și, în varianta lor în vigoare, formează conținutul contractului de vânzare-cumpărare (privind livrarea produselor), respectiv sunt parte integrantă a acestuia. Drepturile și obligațiile TC nereglementate expres sunt guvernate de prevederile reglementărilor juridice aferente și Codul civil.

 

II.    OBLIGAȚIA DE INFORMARE

 

Prin prezenta, Vânzătorul îi informează pe cumpărători iar cumpărătorii, prin realizarea comenzii, certifică că au fost și sunt informați de către Vânzător în legătură cu cele ce urmează:

(i)    identitatea Vânzătorului care este societatea SPORTISIMO RO SRL, numerele de telefon și adresa de corespondență pentru poșta electronică și alte date de contact sunt menționate pe Site, pe linkul – Contacte,

(ii)    marcajul produsului sau al serviciului  (denumite în continuare „Produse") și descrierea caracteristicilor principale ale acestora se află pe Site,  separat la fiecare Produs - prin inter-linkul spre alte site-uri de web (producător/distribuitor etc..),

(iii)    prețul Produselor,  eventual modalitatea de calcul a acestuia, inclusiv toate impozitele și taxele, preț care este specificat întotdeauna la fiecare Produs și este final,

(iv)    modalitatea de plată inclusiv eventuala obligație de a achita avansurile, care este întotdeauna specificată cu posibilitatea de alegere de către Cumpărător, la Produsul concret, opțiunea modalității de plată oferită pentru Produse este la latitudinea Cumpărătorului, modalitatea de plată selectată neputând să mai fie modificată ulterior fără acordul Vânzătorului,

(v)    modalitatea de livrare sau predare Produse, care este întotdeauna specificată cu posibilitatea de alegere de către Cumpărător, la Produsul concret, a modalității de livrare, este la latitudinea Cumpărătorului, modalitatea de livrare selectată neputând să mai fie modificată ulterior fără acordul Vânzătorului,

(vi)    cheltuielile cu livrarea  Produselor, care sunt întotdeauna specificate la modalitățile concrete de livrare, prin alegerea modalității de livrare Produs, Cumpărătorul își alege și simultan este de acord cu cheltuielile – prețul pe care trebuie să-l achite pentru livrarea Produselor,

(vii)    informațiile privind drepturile constituite din derularea defectuoasă, precum și în legătură cu drepturile din garanție și alte condiții pentru exercitarea acestor drepturi, așa cum sunt specificate în continuare în prezentele TC,

(viii)     faptul că Vânzătorul păstrează în formă digitală și protejată conținutul comenzilor ducând la încheierea cu Cumpărătorul a Contractului cu privire la livrarea Produselor, și anume, inclusiv datele cu caracter personal și de altă natură furnizate de către Cumpărător; pentru protecția acestora adoptă măsuri corespunzătoare în domeniul sistemelor și securizării tehnice corespunzătoare utilizate la ora actuală; Cumpărătorul are dreptul să solicite oricând informații cu privire la mijloacele tehnice utilizate iar Vânzătorul este obligat să-i furnizeze Cumpărătorului, la cerere, aceste informații în limita suficientă pentru informarea Cumpărătorului și care nu pune în pericol secretul comercial și alte informații confidențiale ale Vânzătorului,

(ix)     conținutul digital al comenzilor și al altor eventuale date păstrat de către Vânzător este compatibil (și utilizabil) cu (i) hardware-ul utilizat în mod obișnuit, adică calculatoarele personale pe platformele PC – personal computer și Mac – de la societatea Apple și (ii) software – sistemele de birou utilizate în mod obișnuit, adică, îndeosebi pachetul Microsoft Office – utilizat curent (îndeosebi formatul word, excel etc.), Acrobat reader (îndeosebi formatul PDF), formate web/internet (format html). În conformitate cu reglementările aferente, Vânzătorul comunică formatele și denumirile de mai sus în efortul său de a le comunica inteligibil în forma utilizată în mod obișnuit.

(x) cheltuielile pentru mijloacele de comunicare la distanță, când cu utilizarea Site-ului nu se nu presupune nici un fel de cheltuieli, taxe etc., cu excepția taxelor indispensabile pentru conectarea la internet, pe care Cumpărătorul o plătește în funcție de serviciul de conexiune la internet utilizat de el,

(xi) posibilitatea de denunțare unilaterală, când Cumpărătorul are dreptul să denunțe unilateral Contractul privind cumpărarea Produselor fără specificarea motivului, și anume în termen de treizeci zile (30) de la preluarea Produselor (a ultimelor componente ale acestora), și anume, după cum este specificat în continuare,

(xii) Cumpărătorul are dreptul să îi trimită Vânzătorului reclamații sub orice formă și în legătură cu orice aspect iar Vânzătorul le va examina și va face totul pentru a le soluționa; Cumpărătorul poate trimite reclamația și către autoritatea publica competenta (a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (www.anpc.ro) - pentru protecția consumatorului, (b) Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) - protecția datelor cu caracter personal; în cazul în care părțile nu convin soluționarea amicabilă a litigiilor, oricare parte contractantă poate intenta o acțiune în instanță,

(xiii) comanda va fi păstrată la Vânzător, Cumpărătorul având, la cerere, accesul la aceasta,

(xiv) comanda și alți pași ce duc la încheierea Contractului și Site-ul, sunt în limba romana,

(xv) încheierea Contractului are loc prin intermediul completării datelor indispensabile - prin comandarea Produselor prin intermediul Site-lui, adică completarea datelor indispensabile în cadrul formularului de comandă/e-shop și confirmarea acestuia/comandarea Produselor pe Site,

(xvi) în cazul constatării unor erori apărute la introducerea datelor înainte de confirmarea/trimiterea comenzii de către Cumpărător, aceste date pot fi rectificate, și anume, în aceeași modalitate în care au fost introduse,

(xvii) Vânzătorul publică pe Site codurile de comportament care sunt pentru el obligatorii sau pe care le respectă voluntar; în cazul în care Site-ul nu conține codul de comportament, pentru moment, nici un cod de comportament nu este obligatoriu pentru Vânzător,

(xviii) Cumpărătorul are dreptul să-și descarce de pe Site, în formă de text, pe lângă Produse/Contractul  de vânzare-cumpărare, și conținutul prezentelor TC.

În cazul în care, din orice motiv (eroare etc.), prevederile prezentelor TC se abat de la prevederile legale pentru protecția Cumpărătorului - consumatorului, atunci nu se iau în considerare. Acest lucru este valabil și în cazul în care Cumpărătorul renunță la dreptul său recunoscut prin lege

.

 

III.    OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI ÎNCHEIEREA ACESTUIA

 

3.1    Obiectul contractului îl constituie Produsele ofertate de către Vânzător, adică să încheie cu Vânzătorul, respectiv încheierea cu Vânzătorul a un contract de vânzare pentru cumpărarea Produselor (denumit în continuare „Contract “).

3.2    Cumpărarea Produselor prin intermediul Site-ului este ofertată de către Vânzător în cadrul comerțului cu amănuntul și nu este intenționată pentru vânzarea Produselor cu scopul revânzării ulterioare a acestora în cadrul activității de afaceri/profesionale ale Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul dorește să cumpere Produsele cu scopul realizării activității sale de afaceri/în calitate de profesionist, este obligat, în cadrul realizării comenzii, să comunice acest lucru și să îndeplinească obligațiile stabilite de către Vânzător pentru încheierea Contractului, încheiere trebuie să fie efectuată obligatoriu prin intermediul Site-lui, și anume, în funcție de opțiunea Vânzătorului.

3.3    Contractul între Cumpărător și Vânzător se încheie prin intermediul completării datelor indispensabile referitoare la specificația Produselor (destinația Produselor, mărimea, variante de culoare etc.), stabilirea modalității de plată pentru Produse, stabilirea modalității de livrare a Produselor, specificațiile Cumpărătorului și eventual alte date necesare potrivit formularului pentru realizarea comenzii/încheierea Contractului. Înainte de expedierea finală/confirmarea comenzii pentru Produse, Cumpărătorul este obligat și simultan are dreptul să verifice și să rectifice/modifice datele completate, și anume, în aceeași modalitate în care acestea au fost introduse. După confirmarea/trimiterea comenzii, datele nu se mai pot modifica iar comanda este fermă, fiind încheiat Contractul, cu excepția punctului 3.4. specificat în continuare.

3.4    În funcție de caracterul tranzacției care nu este una obișnuită  (cantitatea Produselor, cuantumul prețului, cheltuielile de transport, distanță etc.), Vânzătorul are dreptul să ceară de la Cumpărător autorizația/confirmarea în plus a comenzii printr-o modalitate suplimentară adecvată (în afara confirmării acestora pe Site), de exemplu, telefonic sau în scris. În cazul în care Cumpărătorul refuză să autorizeze comanda prin modalitatea cerută, comanda se consideră neefectuată.

3.5    În cazuri justificate, Vânzătorul admite și încheierea Contractului prin intermediul altor mijloace de comunicare la distanță, diferite de cele prin intermediul Site-ului, adică încheierea Contractului prin intermediul comunicării prin e-mail cu Vânzătorul sau telefonic etc. În acest caz, Contractul este încheiat în momentul în care:

(i) Cumpărătorul obține de la Vânzător, prin intermediul comunicării la distanță (îndeosebi corespondența prin e-mail), propunerea tuturor aspectelor esențiale ale Contractului, adică specificația Produselor, prețului, modalității de livrare a Produselor, cheltuielilor cu livrarea Produselor, modalitatea de plată etc., și simultan,

(ii) Cumpărătorul nu refuză, în termen de 12 ore de la obținere, proiectul Contractului specificat mai sus prin intermediul unui mesaj de e-mail trimis pe adresa eshop@sportisimo.ro (eventual printr-o altă modalitate, în conformitate cu datele concrete), cu menționarea eventualului număr al comenzii sau a unei alte informații de identificare comandă stabilite de către Vânzător.

3.6    Vânzătorul nu răspunde pentru faptul că, Cumpărătorul nu a obținut comunicarea electronică aferentă, eventual și Produsele comandate, dacă trimiterea s-a realizat pe adresele comunicate de către Cumpărător, însă dreptul la adresele aferente îi aparține (doar/și) unui terț care a preluat trimiterea, eventual a respins-o etc. Vânzătorul nu poate și nu are dreptul să asigure controlul datelor introduse de către Cumpărător la plasarea comenzii pentru Produse. Cumpărătorul răspunde pentru corectitudinea și legitimitatea datelor completate și răspunde pentru toate riscurile legate datele introduse în momentul plasării comenzii pentru Produse.

3.7    Vânzătorul are dreptul să utilizeze mijloace tehnice/digitale de protecție împotriva completării automate (nu de către oameni) a formularelor pentru comandă.

3.8    Contractul între Vânzător și Cumpărător este încheiat în baza completării corecte a formularul pentru comandă, și anume completarea tuturor datelor obligatorii (completarea datelor opționale este la discreția Cumpărătorului) pe Site și confirmarea finală/ trimiterea comenzii de către Cumpărător. Vânzătorul îi confirmă Cumpărătorului primirea comenzii prin intermediul comunicării la distanță (îndeosebi prin intermediul unui mesaj de e-mail pe adresa specificată de către Cumpărător).

3.9    Obiectul cumpărării/vânzării potrivit Contractului, sunt doar Produsele concrete specificate expres în comandă/Contract, dacă Cumpărătorul și Vânzătorul nu au convenit altceva.

3.10    Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, având în vedere realizarea cumpărăturilor prin intermediul Site-ului (precum și în magazine) și actualizarea datelor aferente pe Site, se poate întâmpla că Produsele comandate de către Cumpărător să fie deja vândute (chiar dacă pe Site sunt specificate ca fiind accesibile). În acest caz, Vânzătorul îl informează pe Cumpărător în legătură cu această situație, și anume fără întârziere, după ce a constatat-o. În cazul în care părțile nu se înțeleg altfel nici în termen de 2 zile (prelungirea termenului pentru comenzi sau alte modificări ale comenzii), Contractul încetează și nici una din părți nu are dreptul să ceară compensații de la cealaltă parte etc.

3.11    În baza Contractului încheiat, Vânzătorul se obligă la livrarea către Cumpărător: a unor produse corespunzătoare în conformitate cu specificația sau caracteristicile obișnuite pentru Produsele de tipul dat:

-    potrivit specificației din comanda/Contractul realizat,

-    care îndeplinesc toate normele, reglementările și regulamentele în vigoare pe teritoriul României,

-    prevăzute cu instrucțiuni de utilizare în limba română, cu certificate de garanție și listele de ateliere de reparație, dacă acest lucru este obișnuit pentru tipul de Produse dat.

-    bonul fiscal (factura) pe suport de hârtie este introdus fizic în coletul cu Produse destinat livrării.

3.12    La cererea Cumpărătorului, Vânzătorul este obligat să îi emită Cumpărătorului bonul de cumpărare Produse conținând descrierea Produselor, prețul Produselor, locul de livrare, data livrării, și anume împreună cu datele de identificare ale Vânzătorului. Vânzătorul îndeplinește această obligație și prin trimiterea copiei comenzii pentru Produse.

3.13   Cumpărătorul are posibilitatea de a denunța Contractul deja încheiat (să storneze sau să modifice comanda) în cazul în care, cel târziu în termen de 2 ore de la încheierea Contractului (confirmării comenzii plasate) sau până la procesul de ambalare a comenzii, comunică acest fapt către Vânzător prin una din următoarele modalități:

(i) numărul de telefon +40 312 295 310  - doar în timpul orelor de program, de la 8:00 la 17:30

(ii) e-mail pe adresa eshop@sportisimo.ro

(iii) formularul de contat de mai jos

 

 

Formular de contact

+
* Date obligatorii

Prin trimiterea acestui formular ești de acord cu prelucrarea datelor tale personale.

IV.    LOCUL DERULĂRII/LIVRĂRII

4.1    Locul derulării – livrării Produselor este locul stabilit de către Cumpărător în comandă/Contract.

4.2    Produsele se livrează din depozitul central, eventual din anumite magazine ale Vânzătorului. Adresa depozitului este: Žižkova 707/11, Ostrava-Hrušov, CP 711 00, Republica Cehă.

4.3    Locul de contact în cadrul e-shopului este Centrul pentru clienți al Vânzătorului pe adresa: Žižkova 707/11, Ostrava-Hrušov, CP 711 00 (tel. +40 312 295 310)

4.4. Dreptul de proprietate asupra Produselor trece asupra Cumpărătorului prin predarea

Produselor pe adresa indicată de către Cumpărător (indiferent de faptul cine a preluat Produsele).

4.5. În cazul în care Cumpărătorul comandă Produse pentru un terț (Contract în beneficul unui terț), terțul dobândește drepturile asupra Produselor prin preluarea acestora (și devine Cumpărătorul acestora cu toate drepturile și obligațiile). În cazul în care terțul refuză să preia Produsele, drepturile asupra Produselor sunt dobândite de către Cumpărător iar Contractul este valabil în continuare între Cumpărător și Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul (tert beneficiar) vinde Produsele către un alt terț, terțul din urma nu dobândește nici un fel de drepturi față de Vânzător.

4.6. La preluare, Cumpărătorul este obligat să verifice și să controleze temeinic Produsele pe care le preia. În cazul în care constată vreun defect la Produse sau dacă constată o altă contradicție cu comanda, este obligat să îi comunice neîntârziat acest fapt Vânzătorului, prin modalitatea menționată în continuare pentru exercitarea dreptului din defectele Produselor (reclamația).

4.7 [Ridicare personală] Vânzătorul poate permite ridicarea personală a Bunurilor la magazinele selectate ale Vânzătorului: acest lucru va fi menționat pe site în formularul de comandă ca opțiune de livrare „Ridicare personală”. Pentru ridicarea personală a Bunurilor, Cumpărătorul va primi un cod de identificare, care trebuie prezentat la primirea Bunurilor. Vânzătorul își va îndeplini obligația de a livra Bunurile Cumpărătorului prin predarea acestora către o persoană care se dovedește cu codul relevant. Vânzătorul poate solicita pentru ridicarea Bunurilor, resp. articolelor individuale ale Bunurilor, prețul de livrare, deoarece Vânzătorul va livra Bunurile la magazin dintr-un alt magazin sau depozit. Acest preț poate diferi în funcție de faptul dacă Cumpărătorul este membru al clubului Vânzătorului, etc. Prețul pentru livrare se plătește împreună cu Bunurile.

 

Formular de contact

+
* Date obligatorii

Prin trimiterea acestui formular ești de acord cu prelucrarea datelor tale personale.

V.    PREȚUL

 

5.1    Prețurile de vânzare-cumpărare ale Produselor specificate pe Site sunt valabile în momentul plasării comenzii pentru Produse/ încheierii Contractului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile înainte de încheierea Contractului (în cazul unei erori de tipar, Produsele se vând la prețul fără eroare, dacă eroarea este vădită și, în cazul în care eroarea nu este vădită, dar este vorba de o eroare de tipar demonstrabilă, Contractul nu se încheie) în cazul modificării cursurilor de schimb, al creșterii accentuate a inflației sau al modificărilor semnificative ale condițiilor de livrare la producătorii și ceilalți furnizori de Produse, și anume, oricând înainte de încheierea Contractului sau a - confirmării finale a comenzii.

5.2    Prețul de vânzare-cumpărare se consideră plătit, având în vedere selectarea modalității de plată, abia în momentul înregistrări prețului de vânzare-cumpărare pentru Produse în contul bancar al Vânzătorului sau plata în numerar la casa de bani a Vânzătorului sau către societatea de transport în cazul trimiterii cu ramburs.

5.3    Prețul de vânzare-cumpărare specificat pe Site în cadrul comenzii și al Contractului încheiat este prețul final pentru cumpărarea Produselor (prețul pentru (i) livrare și (ii) modalitatea de plată este specificat separat), și anume, inclusiv toate impozitele, taxele etc., dacă pe Site și în cadrul comenzii/Contractului nu este specificat altceva (prețul pentru modalitatea de ambalare etc.).

5.4    Vânzătorul nu este obligat, însă are dreptul să îi transmită Cumpărătorului factura sau un alt act referitor la preț (și achitarea acestuia). Actul cu privire la cuantumul prețului și obligația de achitare a acestuia convenit între Vânzător și Cumpărător este comanda/Contractul.

5.5    Ziua în care se transferă dreptul de proprietate asupra Produselor se consideră ziua livrării lor, dacă legislația aplicabilă aferentă nu stabilește altceva.

5.6    Cumpărătorul este obligat să achite prețul prin modalitatea convenită, și anume inclusiv prețul pentru modalitatea de livrare selectată de el pentru livrarea Produselor și prețul pentru modalitatea de plată aleasă.VI.    TERMENI DE LIVRARE

6.1    Vânzătorul expediază, adică trimite Produsele în termenul specificat pe Site pentru Produsele comandate.

6.2    Produsele sunt livrate prin intermediul modalității alese de către Cumpărător cu mențiunea că Produsele sunt predate către un transportator (curier)  (modalitatea de livrare) în termenul pentru expediție/trimitere Produse. Termenul final pentru livrarea Produselor depinde de modalitatea de livrare selectată de către Cumpărător. Termenele pentru livrarea Produselor de către transportatorii (curierii) agreați  sunt specificate pe Site, eventual pe paginile de internet ale acestor transportatori. Începând cu momentul expediției, Produsele sunt livrate în termen de 4-5 zile lucrătoare de către toate companiile de transport menționate mai jos: https://www.sportisimo.ro/informatii-livrare/

 

 

6.3    Termenul pentru expediția/ trimiterea Produselor începe să curgă de la data încheierii Contractului și, în cazul opțiunii de achitare a prețului pentru livrarea Produselor printr-o altă modalitate decât la preluarea Produselor, termenul curge din momentul achitării prețului pentru livrarea Produselor.

6.4    Termenul pentru expediție poate fi prelungit adecvat în funcție de împrejurări, dacă întârzierea este cauzată de un caz de Forța Majoră sau de împrejurări de care nu se face vinovat Vânzătorul.

6.5    În cazul în care Vânzătorul nu poate expedia Produsele în termenul stabilit, comunică această situație către Cumpărător fără întârziere. În cazul în care părțile nu se înțeleg altfel nici în termen de 2 zile (prelungirea termenului pentru expediția Produselor sau alte modificări ale comenzii), Contractul încetează și nici una din părți nu va avea dreptul să ceară compensații de la cealaltă parte etc.

 

VII.    CHELTUIELI CU LIVRAREA PRODUSELOR

7.1    Pe lângă prețul de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul este obligat să-i plătească Vânzătorului, prin aceeași modalitate ca în cazul prețului de vânzare-cumpărare, și costurile/prețul pentru livrarea Produselor, și anume prețul specificat pentru modalitatea de livrare a Produselor pentru care a optat.

7.2    Prețul pentru livrarea – transportul Produselor diferă în funcție de modalitatea de livrare aleasă de către Cumpărător și include toate impozitele  (îndeosebi TVA), taxe etc.

7.3    Prețul pentru livrarea Produselor include TVA și este specificat întotdeauna la fiecare modalitate concretă de livrare, și anume în cuantumul perceput de transportatorul aferent. Având în vedere posibilele modificări ale prețurilor pentru livrarea Produselor (companiile de transport), aceste prețuri nu sunt specificate și actualizate în T&C, ci întotdeauna în secțiunea Produselor de pe Site.

7.4    Vânzătorul poate – potrivit informațiilor referitoare la livrarea Produselor – să livreze Produsele până la cuantumul prețului de vânzare-cumpărare, gratuit sau la prețuri avantajoase.

 

VIII.    MODALITATEA DE PLATĂ

8.1    Cumpărătorul este obligat să plătească prețul Produselor, adică prețul de vânzare-cumpărare, prețul pentru livrarea Produselor și prețul pentru modalitatea de plată aleasă de el, eventual și alte prețuri negociate, printr-una din modalitățile admise de către Vânzător.

 

  • a) Plata cu cardul bancar on-line prin intermediul sistemului de plată utilizat de către Vânzător (sistemul 3D-Secure WebPay– cel mai modern sistem dezvoltat de MasterCard și Visa care permite plăți sigure cu cardul pe internet). - informații despre plata cu cardul bancar.
  • b) Plata ramburs - cash/numerar la livrare

 

8.2    Modalitatea de plată pentru care a optat cumpărătorul poate fi corelată cu prețul pe care Cumpărătorul trebuie să-l plătească pentru o astfel de modalitate de plată aleasă împreună cu prețul de vânzare-cumpărare pentru Produse.

8.3    Având în vedere posibilele modificări ale prețurilor pentru livrarea Produselor (datorită companiilor de transport), aceste prețuri nu sunt specificate și actualizate în prezentul document, ci întotdeauna la secțiunea Produse, pe Site. Prețul pentru modalitatea de plată aleasă de către Cumpărător include întotdeauna toate impozitele (îndeosebi TVA), taxe etc.

IX.    DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI FĂRĂ SPECIFICAREA MOTIVULUI, SCHIMBAREA PRODUSULUI

9.1   Cumpărătorul are dreptul să denunțe unilateral Contractul privind cumpărarea Produselor încheiat prin intermediul Site-ului/Contractului cu privire la cumpărarea Produselor  prin intermediul Site-ului (al mijloacelor de comunicare la distanță) fără specificarea motivului, în condițiile menționate mai jos.

9.2    Cumpărătorul are dreptul să denunțe unilateral Contractul și fără specificarea motivului, și anume, în termen de 30 (treizeci) zile de la preluarea Produselor (livrarea ultimei componente a Produselor).

9.3    Cumpărătorul îi trimite Vânzătorului notificarea scrisă cu privire la denunțarea unilaterală împreună cu Produsele destinate returnării:

(i) prin serviciul de curierat, pe adresa:

SPORTISIMO RO

Calea Vitan, Nr. 55-59

Spațiul FE05-06, Centrul Comercial București Mall, Etaj 1

Cod Poștal 031281, Bucureşti, Sectorul 3

 

(ii) telefonic la numărul +40 312 295 310 - în acest caz doar în orele de program, respectiv de la 8:00 la 17:30,

(iii) prin e-mail pe adresa eshop@sportisimo.ro,

(iv) (v) prin intermediul formularului de pe Site, (denunțarea unilaterală a contractului de vânzare-cumpărare în termen de 30 zile de la preluare); Cumpărătorul va pune formularul împreună cu factura în colet,

 

 

Formular de contact

+
* Date obligatorii

Prin trimiterea acestui formular ești de acord cu prelucrarea datelor tale personale.

(vi) printr-o altă modalitate adecvată.

9.4    Termenul pentru denunțarea unilaterală se consideră respectat în cazul în care notificarea cu privire la denunțarea unilaterală a Contractului a fost trimisă înainte de expirarea termenului de 30 zile aferent.

9.5    În cazul în care Cumpărătorul denunță Contractul, îi trimite sau îi predă Vânzătorului, fără întârziere inutilă, însă cel târziu în termen de 30 zile de la trimiterea notificării de denunțare, Produsele pe care le-a returnat. În cazul unor dubii în legătură asupra faptului că Produsele au fost cumpărate de la Vânzător, Cumpărătorul este obligat, la cererea Vânzătorului, să dovedească că este vorba de Produsele cumpărate la Vânzător potrivit Contractului pe care îl denunță unilateral.

Cumpărătorul poate returna Produsele către Vânzător prin două moduri:

  •  Prin curier rapid: Calea Vitan, Nr. 55-59 (Spațiul FE05-06, Complex Comercial București Mall, Etaj 1), Bucureşti, Sectorul 3, 031281 România
  • Predare personală la magazinele fizice SPORTISIMO RO SRL.

Produsele vor fi returnate ca și trimitere/colet. Rambursul nu este acceptat! În cazul trimiterii produselor pentru returnare, schimbare sau reclamație prin intermediu serviciilor Poștei Române, coletul se va trimite doar prin modalitatea de predare, livrare la punctul de colectare al e-shopului. Societatea Sportisimo S.R.L. nu va răspunde de eventualele litigii, în cazul în care, produsele pentru returnare, schimbare sau reclamație, nu vor fi returnate prin modalitatea de predare, livrare la sediu/domiciliu și asta doar în cazul trimiterii prin Poșta Română.

 

9.6    În termen de 14 zile de la trimiterea notificației cu privire la denunțarea unilaterală a Contractului, Vânzătorul îi restituie Cumpărătorului, fără întârziere, prețul pe care le-a primit de la acesta în baza Contractului, dacă părțile nu convin altceva. Vânzătorul îi restituie Cumpărătorului prețul primit printr-o altă modalitate doar atunci, când Cumpărătorul este de acord cu acest lucru și dacă nu i se produc alte cheltuieli. Cumpărătorul poate opta pentru modalitatea de restituire a banilor, și anume: prin returnarea banilor în contul bancar pe cardul cu care a fost plătită comanda.

9.7    În cazul în care Cumpărătorul și-a ales o altă modalitate de livrare a Produselor decât cea mai ieftină, Vânzătorul îi restituie Cumpărătorului cheltuielile de livrare Produse în cuantumul corespunzător celei mai ieftine modalități de livrare Produse oferit. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de achiziție doar pentru o parte din Produse (Cumpărătorul a achiziționat mai multe Produse în cadrul unui Contract/comandă și retrage/restituie doar o parte din ele), iar prețul pentru transportul tuturor Produselor a fost determinat/aprobat în cadrul unui Contract/comandă cu o singură sumă pentru toate Produsele, atunci Vânzătorul nu va rambursa Cumpărătorului prețul plătit pentru transportul Produselor (acest preț de transport va fi rambursat doar în cazul în care Cumpărătorul se retrage din întregul Contract, adică (de exemplu, pentru toate bunurile achiziționate în cadrul unui contract/comandă).

9.8    În cazul în care Cumpărătorul denunță unilateral contractul de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul suportă cheltuielile legate de returnarea mărfii către Vânzător, și anume și în cazul în care Produsele nu pot fi returnate, din cauza naturii lor, pa cale poștală obișnuită.

9.9    Vânzătorul nu este obligat să-i restituie Cumpărătorului prețul achitat mai înainte ca, Cumpărătorul să-i predea Produsele sau să-i dovedească că le-a trimis.

9.10    Cumpărătorul răspunde în fața Vânzătorului pentru reducerea valorii Produselor, care a fost cauzată ca urmare a manipulării acestor Produse altfel decât este necesar, având în vedere natura acestora și caracteristicile, cu scopul familiarizării cu natura și caracteristicile Produselor, inclusiv funcționalitatea acestora, și anume în gospodărie/casă, denumită în continuare „Compensație“). Vânzătorul va exercita la Cumpărător dreptul la Compensație prin faptul că îi trimite suma achitată de Cumpărător pentru cumpărarea Produselor, dar diminuate cu Compensația aferentă.

9.11    În cazul denunțării unilaterale a Contratului al cărui obiect este prestarea unui serviciu și prestarea serviciului a fost deja începută, la cererea Cumpărătorului, înainte de expirarea termenului pentru denunțarea unilaterală, Cumpărătorul este obligat să achite prețul serviciilor prestate din momentul denunțării.

9.12   La primul schimb de Produse, Vânzătorul nu percepe de la Cumpărător nici un fel de taxe pentru ambalaj și taxă poștală. Produsele returnate vor fi în ambalajul original, neutilizate, nedeteriorate, inclusiv eventualele accesorii, apte pentru vânzare. Cumpărătorul prezintă bonul de cumpărare pentru Produsele returnate.

Recomandăm ca schimbarea Produselor (ce se poate realiza doar pe adresa depozitului Vânzătorului) să fie discutată telefonic în prealabil (tel.) +40 312 295 310)

 

X.    RĂSPUNDEREA PENTRU DEFECTE, GARANȚII, EXERCITAREA DREPTURILOR DIN DEFECTE (RECLAMAȚII), SERVICE

10.1    Vânzătorul răspunde în fața Cumpărătorului pentru faptul că, la preluare, Produsele nu au defecte. Îndeosebi, Vânzătorul răspunde pentru faptul că, în momentul când Cumpărătorul a preluat Produsele, acestea

(i)    au caracteristicile convenite de către părți și, dacă acestea nu au fost convenite, că Produsele au caracteristicile pe care Vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care Cumpărătorul le aștepta, având în vedere natura Produselor și în baza publicității efectuate de către Vânzător,

(ii)    sunt potrivite pentru scopul pe care îl specifică Vânzătorul pentru utilizarea acestora sau pentru care se utilizează în mod obișnuit obiectul de acest tip,

(iii) reprezintă modelul sau au calitatea mostrei sau prototipului negociat, dacă calitatea sau modelul au fost stabilite potrivit mostrei sau prototipului.

(iv) sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și

(v) sunt în conformitate cu cerințele legislației în vigoare,

10.2    În cazul în care apare un defect în cursul perioadei de doisprezece luni de la preluare, se consideră că obiectul a fost defect deja la preluare.

10.3    Vânzătorul îi acordă Cumpărătorului garanție pentru Produse, și anume de 24 de luni (dacă în continuare nu este specificat altceva), garanția începând să curgă de la momentul preluării Produselor.

10.4    Perioada de la exercitarea dreptului din răspunderea pentru defecte, până în momentul în care Cumpărătorul, după încetarea acțiunii de reclamație, a fost obligat să preia Produsele, nu se calculează în perioada de garanție. În cazul în care are loc schimbarea Produselor, perioada de garanție începe să curgă din nou de la preluarea noului Produs. Același lucru este valabil și în cazul componentei aferente, când aceasta trebuie schimbată. Perioada de garanție nu se poate confunda cu durata de viață a Produselor, adică perioada în care, dacă Produsele sunt utilizate corect și sunt îngrijite, având în vedere natura și caracteristicile acestora, scopul acestora și diferența intensității de utilizare, trebuie să reziste.

[Drepturile Cumpărătorului din defecte]

10.5 Cumpărătorul poate exercita dreptul din defectele care apar la Produse în curs de 24 de luni de la preluarea acestora. Acest lucru nu este valabil (a) pentru Produsele vândute la un preț mai mic datorită defectului pentru care s-a negociat prețul mai mic, (b) pentru uzura obiectului cauzată prin utilizarea obișnuită a acestuia, (în cazul unui Produs deja utilizat, pentru defectul corespunzător gradului de utilizare sau uzură, pe care obiectul l-a avut la preluarea de către Cumpărător sau (d) dacă acest lucru rezultă din natura Produselor și cele convenite de către părți.

10.6 În cazul Produselor aflate în vânzare pe al căror ambalaj, instrucțiunile de utilizare atașate la obiect sau în prospectul publicitar se află trecută perioada în care se poate utiliza obiectul si este valabilă garanția pentru această perioadă (mai scurtă și mai lungă). Curgerea perioadei de garanție nu influențează răspunderea legală pentru defecte a Vânzătorului în limita specificată mai sus.

10.7 Vânzătorul îi confirmă în scris Cumpărătorului limita și durata obligațiilor lui în cazul răspunderii pentru defecte. În confirmarea respectivă menționează și numele său, sediul și datele de identificare, eventual și alte date necesare pentru identificarea lui. Vânzătorul, dacă este necesar, îi explică Cumpărătorul în confirmarea aferentă, într-un mod inteligibil, conținutul, limita, condițiile și durata răspunderii sale și modalitatea în care se pot exercita drepturile decurgând din această răspundere. De asemenea, în confirmare, Vânzătorul specifică și faptul că celelalte drepturi ale Cumpărătorului legate de cumpărare nu sunt atinse. Dacă natura Produselor nu împiedică acest lucru, confirmarea potrivit prezentului aliniat se poate înlocui cu actul privind cumpărarea Produselor, care conține datele menționate.

10.8 Dacă produsele nu au caracteristicile negociate, adică dacă Produsele au defecte, Cumpărătorul poate solicita:

  1. livrarea unor Produse noi, și anume, dacă această solicitare, având în vedere natura defectului, nu este neadecvată (îndeosebi dacă defectul poate fi eliminat fără întârziere inutilă, dacă părțile nu convin altceva sau dacă este vorba de un defect neînsemnat care nu împiedică utilizarea Produselor).
  2. dacă defectul este prezent doar la una din componentele Produsului, Cumpărătorul poate solicita înlocuirea doar a acestei componente,
  3. dacă însă, având în vedere natura defectului la Produs, procedura potrivit aliniatelor (ii) și (iii) este disproporționată (îndeosebi dacă defectul poate fi eliminat fără întârziere inutilă, adică cel târziu în termen de 30 de zile, dacă părțile nu convin altceva), Cumpărătorul are dreptul la remedierea gratuită a defectului.
  4. în cazul în care procedura menționată mai sus potrivit aliniatelor precedente nu este posibilă, Cumpărătorul poate denunța unilateral Contractul.

 

10.9 În cazul unui defect care se poate elimina, dacă Cumpărătorul nu poate utiliza Produsele adecvat datorită apariției repetate a defectului după reparație sau datorită unui număr mai mare de defecte, Cumpărătorul are dreptul la livrarea unor noi Produse sau la înlocuirea componentelor defecte. Într-un astfel de caz, Cumpărătorul are dreptul la denunțarea unilaterală a Contractului.

10.10 În cazul în care Cumpărătorul nu denunță unilateral Contractul sau dacă nu-și exercită dreptul la livrarea noului obiect fără defecte, la schimbarea componentei acestuia sau la reparația obiectului, poate solicita o reducere de preț adecvată. Cumpărătorul are dreptul la o reducere adecvată și în cazul în care Vânzătorul nu îi poate livra un nou obiect fără defecte, să înlocuiască componentele acestuia sau să repare obiectul, precum și în cazul în care Vânzătorul nu asigură remedierea într-o perioadă adecvată sau dacă asigurarea remedierii i-ar cauza Cumpărătorului dificultăți semnificative.

10.11 Dreptul din derularea defectuoasă nu îi revine Cumpărătorului în cazul în care Cumpărătorul, înainte de preluarea obiectului, știa că Produsul este defect sau dacă el însuși a cauzat defectul.

10.12 În cazul în care Produsele prezintă un defect pentru care răspunde Vânzătorul și, dacă este vorba de Produsele vândute la un preț redus sau de Produsele deja utilizate, Cumpărătorul are dreptul la o reducere adecvată în loc de schimbarea Produsului.

10.13 Drepturile din defecte (reclamațiile) se exercită la Vânzătorul la care au fost cumpărate Produsele. Însă dacă pe confirmarea emisă de către Vânzător este trecută o altă persoană pentru reparație, care se află în locația Vânzătorului sau într-un loc mai apropiat pentru Cumpărător, Cumpărătorul exercită dreptul la reparație la acea persoană care este stabilită pentru efectuarea reparației. Persoana stabilită astfel efectuează reparația în termen de 15 de zile, dacă părțile nu convin altceva.

10.14 În cazul în care Cumpărătorul exercită dreptul din derularea defectuoasă (reclamația), Vânzătorul îi confirmă în scris când a exercitat acest drept, precum și efectuarea reparației și durata acesteia.

10.15 Cumpărătorul este obligat să îi comunice Vânzătorului că Produsul este defect – să reclame Produsele, fără întârziere inutilă, imediat după ce a depistat defectele (Vânzătorul nu răspunde pentru defectul/extinderea acestuia în cazul în care Cumpărătorul, după depistarea defectului – când defectul devenise evident, a continuat să Utilizeze Produsele). În cazul notificării cu privire la defect - la reclamația Produselor, Cumpărătorul îi comunică Vânzătorului modalitatea în care se manifestă defectul și cerința în legătură cu modalitatea de soluționare a reclamației - exercitarea dreptului din defectele Produselor cu mențiunea că alegerea dreptului exercitat nu se poate schimba, dacă nu s-a convenit cu Vânzătorul altceva.

Cumpărătorul returnează Produsele către Vânzător prin două moduri:

 

  • Prin curier rapid: Calea Vitan, Nr. 55-59 (Spațiul FE05-06, Complex Comercial București Mall, Etaj 1), Bucureşti, Sectorul 3, 031281 România
  • Predare personală la magazinele fizice SPORTISIMO RO SRL.

 

10.16 Returnarea Produselor în urma unei reclamații prin intermediul serviciului de transport. Pentru accelerarea comunicării, Cumpărătorul marchează trimiterea (coletul) cu Produsele reclamate și documentele specificate mai sus cu inscripția “RECLAMAȚIE – e-shop” , precum și cu datele de contact suficiente, îndeosebi adresa și numărul de telefon. Vânzătorul nu preia trimiteri (colete) nesolicitate trimise cu ramburs sau pe cheltuiala Vânzătorului.

 

10.17 Cumpărătorul este obligat să dovedească faptul că Produsele au fost cumpărate de la Vânzător și că dreptul din defecte este exercitat în termenul stipulat in prezentul document. Fără dovedirea acestor fapte, Vânzătorul nu este obligat să accepte reclamația.

10.18 Pentru examinarea defectelor și soluționarea acestora, Cumpărătorul este obligat să predea Produsele în așa fel, încât să fie posibilă examinarea și soluționarea reclamației. Vânzătorul nu este obligat să accepte reclamația Produselor (i) care nu sunt predate în așa fel, încât să fie posibilă examinarea și soluționarea reclamației și (ii) în cazul în care Produsele nu sunt curățate adecvat, uscate etc. în conformitate cu cerințele generale de igienă și procedurile obișnuite. 

10.19 Vânzătorul sau angajatul însărcinat de către acesta, va analiza si va decide în legătură cu reclamația imediat după prezentarea Produselor pentru examinare, cel mult în termen de trei zile lucrătoare. În acest termen nu se calculează perioada adecvată potrivit tipului de Produse necesară pentru examinarea de specialitate a defectului. Reclamația, inclusiv remedierea defectului, trebuie să fie soluționată fără întârziere inutilă, cel târziu în termen de 15 de zile de la exercitarea reclamației, dacă Vânzătorul și Cumpărătorul nu au convenit un termen mai lung. 

10.20 Furnizorul îl notifică pe Cumpărător în legătură cu soluționarea reclamației, prin e-mail.

10.21 Vânzătorul îi emite automat Cumpărătorului o confirmare scrisă în legătură cu persoana care a înregistrat reclamația, conținutul reclamației și modalitatea de soluționare a cererii Cumpărătorului, precum și în legătură cu efectuarea reparației și durata acesteia, eventual cu modalitatea de soluționare a reclamației (eventual motivarea scrisă a respingerii reclamație).    

10.22 În cazul în care Produsele au fost trimise prin serviciul de transport (coletărie), după soluționare vor fi trimise automat pe adresa Cumpărătorului, în caz contrar, vor fi pregătite pentru ridicare la locul în care Cumpărătorul și-a exercitat dreptul la reclamație.

10.23 În cazul în care Cumpărătorul nu își ridică Produsele în termenul stabilit, Vânzătorul are dreptul să perceapă de la Cumpărător o taxă de depozit într-un cuantum corespunzător.

10.24 În cazul unei reclamații justificate, Cumpărătorul are dreptul la compensarea cheltuielilor cu exercitarea dreptului la reclamație (inclusiv plata cheltuielilor pentru transportul Produselor la atelierul de reparație).

 

XI.    ALTE CLAUZE CONTRACTUALE

11.1    În cazul în care Vânzătorul îi acordă Cumpărătorului avantaje suplimentare legate de cumpărarea Produselor, cum este, de exemplu, schimbarea produselor la termene mai lungi etc., sunt valabile aceste avantaje și celelalte obligații aferente, în condițiile negociate la cumpărarea Produselor și condițiile specificate de către Vânzător în materialele aferente.

11.2    Pentru exercitarea drepturilor Cumpărătorului se aplică adecvat prevederile corespunzătoare ale prezentelor Termenilor și Condițiilor și, eventual, procedurile uzuale aplicabile pentru realizarea drepturilor Cumpărătorului, ținând cont de protecția Cumpărătorului în calitatea sa de consumator.

11.3    Soluționarea extrajudiciară a reclamațiilor este asigurată de către Vânzător prin intermediul formularului de contact. Informația în legătură cu soluționarea reclamației Cumpărătorului se trimite de către Vânzător pe adresa Cumpărătorului.

Formular de contact

+
* Date obligatorii

Prin trimiterea acestui formular ești de acord cu prelucrarea datelor tale personale.

 XII PREVEDERI FINALE 

12.1    Termenele și Condițiile prezente sunt valabile cu conținutul postat pe Site-ul Vânzătorului la data confirmării Comenzii, atunci când părțile nu au convenit în scris altceva. În cazul trimiterii comenzii după ziua în care au avut loc modificările T&C, sunt valabile T&C în varianta la zi.

12.2    Vânzătorul are dreptul să modifice oricând prezentele T&C, cu mențiunea că modificarea T&C va fi întotdeauna publicată pe Site, respectiv, pe Site vor fi postate T&C în vigoare. Pe Site vor fi postate și T&C valabile în perioadele precedente.

Formular de contact

+
* Date obligatorii

Prin trimiterea acestui formular ești de acord cu prelucrarea datelor tale personale.

Acești termeni și condiții sunt valabili începând cu 1.6.2022

Termenii și condițiile anterioare sunt valabile în perioada 21.11.2021 - 31.5.2022