ACTUL ADITIONAL NR. 1 DIN DATA DE 17.05.2023
LA
REGULAMENTUL COMERCIAL
Al campaniei de vanzari promotionale - “Promotie de sezon”
Perioada campaniei: 01 Mai 2023 - 31 Mai 2023


SPORTISIMO RO S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 6,
Bulevardul Timisoara nr. 26, etaj 1, spatiul F02-04A-E, Complex Comercial “Plaza Romania”, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2604/2015, avand CUI
34185884 (denumita in continuare “Organizator” sau “SPORTISIMO”), in calitate de Organizator al
campaniei „Promotie de sezon” („Campania”), decide urmatoarele:
I. Se completeaza prevederile art. 2.1. din Regulamentul Comercial al Campaniei, cu privire la locul
desfasurarii Campaniei, urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut:
"SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI.
2.1 Ofertele din cadrul campaniei de vanzari promotionale „Promotii de sezon” sunt valabile în
perioada 01 Mai 2023 - 31 Mai 2023, in limita stocului disponibil, si privesc anumite produse
selecționate si indicate/identificate ca atare în magazinele fizice operate sub brandul
"Sportisimo" pe teritoriul Romaniei, apartinand Organizatorului si pe site-ul
www.sportisimo.ro. Promotia desfasurata in prezenta Campanie nu se aplica in magazinele
fizice Sportisimo nou deschise pe durata Campaniei."
II. Se completeaza prevederile art. 4.1 din Regulamentul Comercial al Campaniei, cu privire la produsele
promotionale participante la Campanie, urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut:
„SECTIUNEA 4. PRODUSE PROMOTIONALE
4.1. Fac obiectul Campaniei exclusiv produsele selectionate de Organizator ("Produse la Pret
Promotional"). Suplimentar, incepand cu data de 22.05.2023 si pana la data de 31.05.2023,
pe langa produsele deja selectionate obiect al Promotiei, se adauga TOATE produsele
comercializate sub marca „Adidas“, atat in magazinele fizice Sportisimo RO S.R.L. cat si pe
site-ul www.sportisimo.ro, acestea fiind incluse in obiectul Promotiei. Reducerea va fi
aplicata dupa cum urmeaza: (i) pentru produsele „Adidas“ care nu au facut obiectul
Promotiei pana la data de 22.05.2023, se va aplica o reducere de -15%; (ii) pentru produsele
„Adidas“ care au facut obiectul Promotiei pana la data de 22.05.2023, se va aplica o reducere
suplimentara de -15%“
III. Celelalte prevederi ale prezentului Regulament raman neschimbate.
IV. Toate modificarile mentionate in prezentul act aditional intra în vigoare incepand cu data de
22.05.2023 (ora 00:01).
V. Prezentul Act aditional este disponibil in magazinele Sportisimo si pe www.sportisimo.ro.
SPORTISIMO RO S.R.L.
Prin administrator,
ANDRONIC PETRU

Regulament Promoție de Sezon

Al campaniei de vanzari promotionale - “Promotie de sezon”

Perioada campaniei: 01 Mai 2023 - 31 Mai 2023

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI.

 • SPORTISIMO RO S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 6, Bulevardul Timisoara nr. 26, etaj 1, spatiul F02-04A-E, Complex Comercial “Plaza Romania”, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2604/2015, avand CUI 34185884 (denumita in continuare “Organizator” sau “SPORTISIMO”).
 • Organizatorul adopta si emite prezentul Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) aferent si aplicabil campaniei de vanzari promotionale „Promotie de sezon” (denumita in continuare „Campania”) desfasurata in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializzarea produselor si serviciilor de piata.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI.

 • Ofertele din cadrul campaniei de vanzari promotionale, „Promotii de sezon” sunt valabile în perioada 01 Mai 2023 - 31 Mai 2023, in limita stocului disponibil, si privesc anumite produse selecționate si indicate/identificate ca atare în magazinele fizice operate sub brandul "Sportisimo"â pe teritoriul Romaniei, apartinand Organizatorului si pe site-ul sportisimo.ro.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe, scurta si/sau prelungi durata, oricand pe parcursul desfasurarii Campaniei. Orice modificare va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.

 • Ofertele din cadrul Campaniei se adreseaza oricaror persone fizice si/sau juridice si presupune cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE

 • Fac obiectul Campaniei exclusiv produsele selectionate de Organizator ("Produse la Pret Promotional").
 • Produsele la Pret Promotional pot fi identificate in magazine pe baza etichetelor aferente fiecarui Produs Promotional si care vor indica pretul nou in valoare absoluta, sub pretul vechi in valoare absoluta, barat si/sau prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou, in valoare absoluta, care apare lângă preţul vechi in valoare absoluta, barat.
 • Produsele la Pret Promotional pot fi identificate pe site-ul sportisimo.ro prin accesarea pe pagina de inceput (home-page) a butonului „Promoție de sezon".

 

SECTIUNEA 5. ORGANIZAREA SI MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI.

 • Obiectul Campaniei il reprezinta vanzarea cu amanuntul (en detail) a anumitor produse selectionate de Organizator si comercializate de acesta prin intermediul website-ului sportisimo.ro si prin reteaua de magazine fizice din Romania, la un pret promotional/redus, cu respectarea urmatoarelor conditii:
 1. Orice vanzare promotionala in baza Campaniei nu se va efectua in pierdere;
 2. Reducerea de pret aplicabila Produselor la Pret Promotional poate fi majorata treptat pe durata Campaniei Promotionale, partial sau pentru intreaga selectie de Produse la Pret Promotional, preţul anterior ("pretul de referinta[1]") fiind considerat preţul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preţ.
 3. Produsele ofertate in cadrul Campaniei sunt produse disponibile sau reaprovizionabile;
 4. Produsele ofertate in cadrul Campaniei vor fi disponibile pe durata anuntata a Campaniei, in limita stocului disponibil;
 5. Orice anunţ de reducere de preţ, pe durata Campaniei, exprimat în valoare absolută sau în procent va fi efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice prin indicarea pretului nou in valoare absoluta, sub pretul vechi in valoare absoluta, barat si/sau prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou, in valoare absoluta, care apare lângă preţul vechi in valoare absoluta, barat;
 6. Orice reducere de pret, indiferent daca se aplica produselor comercializate de Organizator prin intermediul site-ului web sau magazinelor fizice, va fi raportata la preţul de referinţă[2] practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse identice.
 • Fiecare Produs la Pret Promotional ofertat in cadrul Campaniei prin intermediul magazinelor fizice ale Organizatorului, va avea afisat pretul vechi si pretul nou, cu respectarea prevederilor art. 5.1. lit. e) de mai sus si va putea fi achizitionat cu reducerea deja aplicata.
 • In cadrul magazinelor fizice ale Organizatorului, Produsele la Pret Promotional vor putea fi regasite, pe cat posibil in cadrul unor zone de promotii, special dedicate, amplasate in interiorul magazinelor, evidentiate prin semnalistica/afise marcate cu "PROMOTIE DE SEZON" sau "%". Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea in cazul schimbarii locatiei Produselor la Pret Promotional de catre consumatori si/sau adaugarii de catre consumatori a unor produse care nu fac obiectul Campaniei Promotionale, in zonele special dedicate Produselor la Pret Promotional.
 • In desfasurarea Campaniei in cadrul magazinelor fizice semnalistica specifica va fi amplasata pe: portile de securitate, stickere vitrine, capete de raft, mese.
 • Produsele la Pret Promotional pot fi identificate pe site-ul sportisimo.ro prin accesarea pe pagina de inceput (home-page) a butonului „Promoție de sezon".
 • Fiecare Produs la Pret Promotional ofertat in cadrul Campaniei prin intermediul site-ului sportisimo.ro va indica in mod individual in pagina din interiorul website-ului dedicata respectivului Produs la Pret Promotional, urmatoarele: (i) Pretul vechi barat, in valoare absoluta; (ii) Pretul nou, in valoare absoluta; (iii) reducerea procentuala aplicata, dupa caz si (iv) pretul recomandat de producator, dupa caz. Pentru evitarea oricarui dubiu, Produsele la Pret Promotional vor putea fi achizitionat cu reducerea deja aplicata.
 • Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ, indiferent de suport si/sau canal media. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Vanzarii Produselor la Pret Promotional prin intermediul site-ului sportisimo.ro ii sunt aplicabile prevederile Termenilor si Conditiilor ("T&C") pentru utilizarea website-ului www.sportisimo.ro, disponibile la urmatorul link - T&C.
 • In situatia in care, din motive tehnice si de timp, la debutul Campaniei anumite Produse care fac obiectul Campaniei nu vor putea fi etichetate suficient de rapid in magazine pentru a indica pretul conform art. 5.1. lit. e) de mai sus, acestea vor beneficia de reducerea de pret, chiar daca eticheta va indica un pret diferit. In aceasta situatie, Cumparatorii sunt rugati sa verifice pretul produsului la casa de marcat, angajatii Sportisimo stand la dispozitia Cumparatorilor pentru orice detalii in acest sens. Situatia este exclusiv temporara pana la finalizarea formalitatilor interne de afisare a preturilor, fiind estimata de Organizator, din cauza volumului de Produse obiect al Campaniei, la o perioada de 2-3 zile lucratoare de la data inceperii Campaniei.

 

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

 • Orice hotarare asupra Campaniei luata de catre SPORTISIMO RO S.R.L. este finala si nu se supune nici unui recurs.
 • Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea si este exonerat in mod expres de orice raspundere, incluzand dar fara a se limita la:
  • Pierderile sau intarzierile generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;
  • Participantul la Campanie a achizitionat alte produse decat cele supuse Campaniei;
  • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala mentionata in prezentul Regulament;
  • Participantul nu a finalizat achizitia online a produselor. Pentru claritate, nu se considera dovada de achizitie comanda online nefinalizata si/sau neconfirmata de catre Organizator, conform Termenilor si Conditiilor de comercializare a produselor Organizatorului prin intermediul website-ului sportisimo.ro.
  • Participantul a returnat produsul/produsele achizitionat in perioada Campaniei;

 

SECTIUNEA 7. LEGEA APLICABILA. JURISDICTIA, SESIZARI SI RECLAMATII. SOLUTIONAREA ALTERNATIVA A LITIGIILOR.

 • Prezenta Campanie este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si a legislatiei romane aplicabile.
 • Pentru orice intrebari si/sau nelamuriri, sesizari, reclamatii cu privire la prezenta Campanie, va rugam sa ne contactati prin intermediul oricareia dintre modalitatile de mai jos:
 • in scris la adresa de corespondenta: Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr. 55-59, spatiul FE05-06, Centrul Comercial Bucuresti Mall, Etaj 1;
 • in scris la adresa de e-mail: eshop@sportisimo.ro;
 • telefonic la: +40 312 295 310 in intervalul de lucru 08.00 - 17.30.
 • Organizatorul promoveaza solutionarea amiabila a litigiilor, manifestandu-si disponibilitatea deplina in vederea solutionarii rapide si eficiente, in mod amiabil a oricaror sesizari/reclamantii/litigii.
 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie care nu se pot solutiona pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane. Legea aplicabila este legea romana.
 • De asemenea, pentru orice sesizari sau reclamatii in legatura cu prezenta Campanie, Consumatorul are la dispozitie si posibilitatea de a apela la procedurile alternative de solutionare: (i) SAL - Solutionarea Alternativa a Litigiilor si/sau (ii) SOL - Solutionarea Online a Litigiilor.

Mai multe detalii sunt disponibile prin accesarea urmatoarelor link-uri:

 

SECTIUNEA 8. INTRERUPEREA CAMPANIEI

 • Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

 

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI.

 • Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
  • accesand site-ul sportisimo.ro in sectiunea dedicata Campaniei (accesibil si de pe mobil sau tableta) sau;
  • la solicitarea oricaror persoane interesate, efectuata printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la adresa de corespondenta a acestuia din Calea Vitan, Nr. 55-59, Spațiul FE05-06, Centrul Comercial București Mall, Etaj 1, Bucureşti, Sectorul 3, Cod Poștal 031281;
  • gratuit, in oricare dintre magazinele fizice Sportisimo, de pe teritoriul Romaniei.

 

Prin participarea la acesta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

 

SPORTISIMO RO S.R.L.

Prin administrator,

ANDRONIC PETRU

 

 

 

[1] Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare (inclusiv site web) în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

 

[2] Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare (inclusiv site web) în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

 

https://www.sportisimo.ro/promotie-vara/