REGULAMENT COMERCIAL

Al Campaniei de Vanzari Promotionale – Campania Adidas -20%”

Perioada campaniei: 9 Mai 2024 - 15 Mai 2024

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 • SPORTISIMO RO S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 6, Bulevardul Timisoara nr. 26, etaj 1, spatiul F02-04A-E, Complex Comercial “Plaza Romania”, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2604/2015, avand CUI 34185884 (denumita in continuare, „Organizator” sau „Sportisimo”).
 • Organizatorul adopta si emite prezentul regulament comercial (denumit in continuare, „Regulamentul”) aplicabil campaniei de vanzari promotionale „Campania Adidas -20%” (denumita in continuare, „Campania”), desfasurata in conformitate cu prevederile G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI

 • Ofertele din cadrul Campaniei sunt valabile in perioada 9 Mai 2024 - 15 Mai 2024, doar in limita stocului disponibil, si privesc toate produsele comercializate sub brandul „Adidas®”, atat in magazinele fizice Sportisimo, cat si pe site-ul sportisimo.ro („Produsele”).
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe, scurta si/sau prelungi durata, oricand pe parcursul desfasurarii Campaniei, fara a putea fi atrasa raspunderea Organizatorului in aceste cazuri. Orice modificare va fi adusa la cunostinta clientilor Organizatorului prin publicare pe site-ul sportisimo.ro a Regulamentului modificat. Modificarile asupra Regulamentului se vor realiza prin act aditional si vor intra in vigoare de la data publicarii Regulamentului astfel modificat pe site-ul www.sportisimo.ro. Campania este organizata si se desfasoara pe intregul teritoriu al Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. BENEFICIARII CAMPANIEI

 • Ofertele din cadrul Campaniei se adreseaza membrilor Clubului Sportisimo si presupun cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE

 • Produsele pot fi identificate in magazine pe baza etichetelor aferente fiecarui Produs si care vor indica pretul nou in valoare absoluta („Pretul Membri”), sub pretul vechi in valoare absoluta („Pretul Intreg”), fiecare pret avand mentiunea Pret Intreg, respectiv Pret Membri langa sumele corespunzatoare.
 • Produsele pot fi identificate pe site-ul sportisimo.ro prin accesarea pe pagina de inceput (home-page) a butonului „Oferta Club”.

 

SECTIUNEA 5. ORGANIZAREA SI MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 • Obiectul Campaniei il reprezinta vanzarea cu amanuntul a anumitor produse selectionate de Organizator si comercializate de acesta prin intermediul website-ului sportisimo.ro si prin reteaua de magazine fizice din Romania, la un pret promotional/redus, cu respectarea urmatoarelor conditii:
 1. Orice vanzare promotionala in baza Campaniei nu se va efectua in pierdere;
 2. Reducerea de pret aplicabila Produselor poate fi majorata treptat pe durata Campaniei Promotionale, partial sau pentru intreaga selectie de Produse, pretul anterior (pretul de referinta) fiind considerat Pretul Intreg (e., pretul fara reducere inainte de prima aplicare a reducerii de pret).

Pentru evitarea oricarui dubiu, pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus.

 1. Produsele ofertate in cadrul Campaniei sunt produse disponibile sau reaprovizionabile;
 2. Produsele ofertate in cadrul Campaniei vor fi disponibile pe durata anuntata a Campaniei, in limita stocului disponibil;
 3. Orice anunt de reducere de pret, pe durata Campaniei, exprimat in valoare absoluta sau in procent va fi efectuat vizibil, lizibil si fara echivoc pentru fiecare Produs;
 4. Orice reducere de pret, indiferent daca se aplica produselor comercializate de Organizator prin intermediul site-ului web sau magazinelor fizice, va fi raportata la pretul de referinta practicat in acelasi spatiu de vanzare pentru produse identice.
 • Fiecare Produs, ofertat in cadrul Campaniei prin intermediul magazinelor fizice ale Organizatorului, va avea afisat pretul vechi si pretul nou, cu respectarea prevederilor art. 5.1. lit. e) de mai sus si va putea fi achizitionat la pretul cu reducerea deja aplicata, anume Pretul Membri.
 • In cadrul magazinelor fizice ale Organizatorului, Produsele vor putea fi regasite, pe cat posibil, in cadrul unor zone de promotii, special dedicate, amplasate in interiorul magazinelor, evidentiate, dupa caz, prin semnalistica/afise marcate cu „PROMOTIE ADIDAS” sau „-20%”. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea in cazul schimbarii locatiei Produselor de catre consumatori si/sau adaugarii de catre consumatori a unor produse care nu fac obiectul Campaniei in zonele special dedicate Produselor.
 • In desfasurarea Campaniei in cadrul magazinelor fizice, semnalistica specifica va putea fi amplasata, cu titlu de exemplu, pe portile de securitate, stickere vitrine, capete de raft, mese.
 • Fiecare Produs ofertat in cadrul Campaniei prin intermediul site-ului sportisimo.ro va indica in mod individual in pagina din interiorul website-ului dedicata respectivului Produs urmatoarele: (i) Pretul Intreg, in valoare absoluta; (ii) Pretul Membri, in valoare absoluta; (iii) mentiunea Pret Intreg, respectiv Pret Membri langa sumele corespunzatoare si (iv) pretul recomandat de producator, dupa caz. Pentru evitarea oricarui dubiu, Produsele vor putea fi achizitionate la Pretul Membri cu respectarea prevederilor Regulamentului, avand reducerea deja aplicata.
 • Vanzarea Produselor prin intermediul site-ului sportisimo.ro se supune prevederilor Termenilor si Conditiilor pentru utilizarea website-ului Sportisimo, disponibile la urmatorul link - T&C.

 

SECTIUNEA 6. LIMITAREA RASPUNDERII

 • Orice hotarare asupra Campaniei luata de catre Sportisimo este finala.
 • Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea si este exonerat in mod expres de orice raspundere in legatura cu, dar fara a se limita la:
  • Pierderile sau intarzierile generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;
  • Participantul la Campanie a achizitionat alte produse decat cele supuse Campaniei;
  • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala mentionata in prezentul Regulament;
  • Participantul nu a finalizat achizitia online a Produselor. Pentru claritate, nu se considera dovada de achizitie comanda online nefinalizata si/sau neconfirmata de catre Organizator, conform Termenilor si Conditiilor de comercializare a produselor Organizatorului prin intermediul website-ului sportisimo.ro.
  • Participantul a returnat Produsul/Produsele achizitionat(e) in perioada Campaniei.

 

SECTIUNEA 7. LEGEA APLICABILA. JURISDICTIA, SESIZARI SI RECLAMATII. SOLUTIONAREA ALTERNATIVA A LITIGIILOR

 • Prezenta Campanie este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si a legislatiei romane aplicabile.
 • Pentru orice intrebari si/sau nelamuriri, sesizari, reclamatii cu privire la prezenta Campanie, va rugam sa ne contactati prin intermediul oricareia dintre modalitatile de mai jos:
 • in scris la adresa de corespondenta: Bucuresti, sector 6, Bulevardul Timisoara nr. 26, etaj 1, spatiul F02-04A-E, Complex Comercial “Plaza Romania”, cod postal 061331;
 • in scris la adresa de e-mail: eshop@sportisimo.ro;
 • telefonic la: +40 312 295 310 in intervalul de lucru 08.00 - 17.30.
 • Organizatorul promoveaza solutionarea amiabila a litigiilor, manifestandu-si disponibilitatea deplina in vederea solutionarii rapide si eficiente a oricaror sesizari/reclamatii/litigii.
 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si cumparatorii din cadrul Campaniei care nu se pot solutiona pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania. Legea aplicabila este legea romana.
 • De asemenea, pentru orice sesizari sau reclamatii in legatura cu prezenta Campanie, consumatorii au la dispozitie si posibilitatea de a apela la procedurile alternative de solutionare: (i) SAL - Solutionarea Alternativa a Litigiilor si/sau (ii) SOL - Solutionarea Online a Litigiilor.

Mai multe detalii sunt disponibile prin accesarea urmatoarelor link-uri:

 

SECTIUNEA 8. INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

 • Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau prin decizia unilaterala a Organizatorului, adusa la cunostinta consumatorilor.
 • In sensul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Sportisimo si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fara a se limita la: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, o defectiune a software-ului utilizat in vederea desemnarii castigatorilor, care il face total sau partial inutilizabil, definitiv sau pentru o perioada de timp, o defectiune a retelei de informatica utilizate, care o face total sau partial inutilizabila, definitiv sau pentru o perioada de timp etc. Daca o situatie de forta majora impiedica total sau partial desfasurarea Campaniei conform conditiilor prevazute in prezentul Regulament, Sportisimo va fi exonerat de raspundere pentru perioada afectata de situatia de forta majora.

 

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 • Regulamentul este intocmit si este pus la dispozitia oricarui solicitant in mod gratuit, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
  • accesand site-ul sportisimo.ro, in sectiunea dedicata Campaniei (accesibil si de pe mobil sau tableta); sau
  • la solicitarea oricaror persoane interesate, efectuata printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la adresa de corespondenta a acestuia din Bucuresti, sector 6, Bulevardul Timisoara nr. 26, etaj 1, spatiul F02-04A-E, Complex Comercial “Plaza Romania”, cod postal 061331; sau
  • gratuit, in oricare dintre magazinele fizice Sportisimo de pe teritoriul Romaniei.
 • Prin participarea la aceasta Campanie, cumparatorii sunt de acord sa se conformeze in totalitate dispozitiilor acestui Regulament si a oricaror si tuturor dispozitiilor adoptate de catre Organizator in vederea aplicarii prezentului Regulament.
 • Prevederile Regulamentului se completeaza cu Termenele si Conditiile Generale Sportisimo, precum si cu Termenele si Conditiile Club Sportisimo, disponibile pe site-ul sportisimo.ro.
 • In acord cu strategia comerciala proprie Sportisimo, Campania poate fi promovata in scopul informarii publicului cu privire la desfasurarea acesteia, inclusiv prin, dar fara a se limita la, materiale de comunicare publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale de comunicare le pot contine vor fi interpretate doar in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SPORTISIMO RO S.R.L.

Prin administrator,

 1. ANDRONIC PETRU